Regulamin wydarzenia

Biegun KIDS oraz Biegun JUNIOR

edycja 2022

Zupełnie nowe kategorie dla dzieci, za którymi rodzice już nie nadążają 😉 

Biegun KIDS oraz Biegun JUNIOR zostały stworzone z myślą o małych mistrzach Polskiego OCR. Specjalnie przygotowana trasa dla dzieci w grupach wiekowych 6-8, 9-10 i 11-12 lat pozwoli im na sprawdzenie swoich umiejętności podczas startu indywidualnego. Juniorzy (13-16 lat) natomiast, będą mogli spróbować swoich sił na ok. 3 km trasie z uproszczonymi przeszkodami kategorii Open.

Ogólne zasady dotyczące kategorii KIDS i JUNIOR

I. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA
 1. Trasa biegu kategorii KIDS to dystans 1 km dla kategorii wiekowej 6-8 lat oraz 1,7 km dla kategorii wiekowej 9-10 lat i 11-12 lat.
 2. Trasa biegu kategorii JUNIOR to dystans ok. 3 km.
 3. Na trasie znajdują się:
  • przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu
  • specjalnie przygotowane konstrukcje
 4. Każda fala startowa posiada limit uczestników wynoszący 10 osób.
 5. Kategoria KIDS dzieli się na podkategorie w zależności od wieku uczestników
  – 6-8 lat
  – 9-10 lat
  – 11-12 lat
 6. Kategoria JUNIOR przeznaczona jest dla młodzieży w wieku 13-16 lat.
 7. Zawodnicy zostaną przydzieleni do kategorii startowych na podstawie roku urodzenia (wiek rocznikowy: 2022 – rok urodzenia = wiek rocznikowy).
 8. Kategorie KIDS oraz JUNIOR startować będą w grupach startowych co 10 minut.
 9. Aby zostać sklasyfikowanym, Uczestnicy muszą pokonać każdą przeszkodę lub wykonać zadanie zastępcze.
 10. Zawodnik musi podjąć przynajmniej jedną próbę pokonania przeszkody.
 11. W przypadku podjęcia nieudanej próby pokonania przeszkody, Uczestnik wykonuje zadanie zastępcze w postaci 5 burpee’s. 
 12. Podczas pokonywania przeszkód zawodnicy kategorii KIDS i JUNIOR nie mogą pomagać sobie wzajemnie.
 13. Niedozwolone jest przyjmowanie przez Uczestnika pomocy z zewnątrz.
 14. Miejsce na podium może zająć jedynie zawodnik, który samodzielnie pokona wszystkie przeszkody.
 15. Sędzia udzieli instrukcji prawidłowego pokonania przeszkody przed podejściem zawodnika do jej pokonywania.
 16. Decyzje sędziego są ostateczne.
 17. Pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie.
 18. Aby Uczestnik został sklasyfikowany, musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w czasie trwania biegu karane będzie dyskwalifikacją.
 19. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja.
 20. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 21. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów karane będzie dyskwalifikacją.
 22. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
 23. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu.
 24. Na trasie biegu obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania śmieci (opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy zostaje on natychmiastowo zdyskwalifikowany!
 25. Szczegółowy harmonogram startów poszczególnych kategorii znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 26. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 27. Ogólny regulamin uczestnictwa w biegu Biegun OCR znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info
 28. Wszystkich Uczestników biegu w kategorii KIDS i JUNIOR obowiązują niniejsze zasady.
II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
 1. Podczas trwania wydarzenia sportowego zarówno organizator jak i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.
 2. W przypadku braku dalszego luzowania obostrzeń organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o ponownym wprowadzeniu startów indywidualnych (pojedynczych rodzin).
 3. Maksymalna ilość osób przebywających w jednym czasie w hali namiotowej (biuro zawodów) to 50 osób.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach obowiązujących Uczestników kategorii KIDS i JUNIOR, bez konieczności informowania Uczestników. Z ostateczną wersją będzie można zapoznać się w dniu zawodów, w biurze organizacyjnym.