Regulamin kategorii

Biegun OCR Ninja Track

edycja 2021

Biegun OCR Ninja Track to specjalnie przygotowany tor przeszkód ustawiony na długości 100 metrów. Tor zostanie wykonany zgodnie z standardami F.I.S.O. (World OCR).
Podejmij wyzwanie – pokonaj tor w jak najkrótszym czasie i zostań prawdziwym NINJA OCRu 

Zasady dotyczące pokonywania przeszkód
BIEGUN OCR NINJA TRACK
Ogólne zasady uczestnictwa
BIEGUN OCR NINJA TRACK

 

I. TRASA I OGÓLNE ZASADY
 1. Trasa to 100 metrowy tor z przeszkodami.
 2. Na torze znajdują się specjalnie przygotowane konstrukcje.
 3. W ramach zawodów NINJA TRACK  odbywa się współzawodnictwo indywidualne oraz drużynowe w następujących kategoriach:
  •  OPEN 
  •  PRO 
 4. Starty będą odbywały się w parach.
 5. Warunkiem sklasyfikowania Uczestnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i samodzielne pokonanie wszystkich przeszkód.
 6. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.) karane będzie dyskwalifikacją.
 7. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduje się na stronie internetowej organizatora.
 8. Zakupione pakiety startowe będą ważne w ciągu całego czasu trwania rywalizacji – zawodnik kategorii indywidualnej może rozłożyć starty na dwa dni, zawodnicy sztafety mogą startować w sobotę lub niedzielę.
 9. Ogólny regulamin uczestnictwa w wydarzeniach sportowych Biegun OCR znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 10. Wszystkich Uczestników wydarzeń sportowych w kategorii NINJA TRACK obowiązują niniejsze zasady.
II. ZASADY RYWALIZACJI KATEGORII OPEN
 1. Uczestnik ma obowiązek stawić się w strefie startowej na pięć minut przed rozpoczęciem startów jego grupy startowej wybranej podczas zapisu.
 2. W przypadku spóźnienia, sędzia główny ma prawo do decyzji o dopuszczeniu lub nie dopuszczeniu Uczestnika do startu.
 3. Uczestnik startuje na komunikat Sędziego: „3, 2, 1, start!”, przekroczenie linii fotokomórki uruchamia zegar.
 4. Czas zatrzymuje zawodnik po wciśnięciu „grzybka” STOP znajdującego się na końcu toru.
 5. Każdy Uczestnik musi samodzielnie pokonać przeszkody w jak najkrótszym czasie.
 6. Niedozwolone jest przyjmowanie przez Uczestnika pomocy z zewnątrz.
 7. Aby zostać sklasyfikowanym Uczestnik ma obowiązek pokonania każdej przeszkody. Uczestnik ma możliwość dwukrotnego podejścia do przeszkody. Po dwóch nieudanych próbach Uczestnik ma obowiązek opuścić Tor.
 8. Uczestnik pokonuje kolejne przeszkody poruszając się po trasie Toru. Rozpoczęcie niektórych przeszkód jest oznaczone linią na ziemi, której nie należy przekraczać. 
 9. Niedozwolone jest korzystanie z elementów konstrukcyjnych. 
 10. Warunkiem poprawnego pokonania przeszkody jest uderzenie dłonią w dzwonek, znajdujący się na końcu przeszkody. Uderzenie w dzwonek inną częścią ciała będzie równoznaczne z nie zaliczeniem przeszkody.
 11. Uczestnik może poruszać się tylko po wyznaczonym na starcie Torze. Zmiana toru powoduje dyskwalifikację.
III. ZASADY RYWALIZACJI KATEGORII PRO
 1. Udział w kategorii PRO mogą wziąć jedynie zawodnicy posiadający licencję Polskiej Ligi Ninja.
 2. Uczestnik ma obowiązek stawić się w strefie startowej na pięć minut przed rozpoczęciem startów jego grupy startowej wybranej podczas zapisu.
 3. W przypadku spóźnienia, sędzia główny ma prawo do decyzji o dopuszczeniu lub nie dopuszczeniu Uczestnika do startu.
 4. Uczestnik startuje na komunikat Sędziego: „3, 2, 1, start!”, przekroczenie linii fotokomórki uruchamia zegar.
 5. Czas zatrzymuje zawodnik po wciśnięciu „grzybka” STOP znajdującego się na końcu toru.
 6. Każdy Uczestnik musi samodzielnie pokonać przeszkody w jak najkrótszym czasie.
 7. Niedozwolone jest przyjmowanie przez Uczestnika pomocy z zewnątrz.
 8. Aby zostać sklasyfikowanym Uczestnik ma obowiązek poprawnego pokonania każdej przeszkody. 
 9. Po nieudanej próbie pokonania przeszkody, Uczestnik ma obowiązek opuścić tor. 
 10. Uczestnik pokonuje kolejne przeszkody poruszając się po trasie Toru. 
 11. Rozpoczęcie niektórych przeszkód jest oznaczone linią na ziemi, której nie należy przekraczać. 
 12. Niedozwolone jest korzystanie z elementów konstrukcyjnych. 
 13. Warunkiem poprawnego pokonania przeszkody jest uderzenie dłonią w dzwonek, znajdujący się na końcu przeszkody. Uderzenie w dzwonek inną częścią ciała będzie równoznaczne z nie zaliczeniem przeszkody.
 14. Uczestnik może poruszać się tylko po wyznaczonym na starcie torze. Zmiana toru powoduje dyskwalifikację.
IV. ZASADY obowiązujące podczas rozgrywania zawodów w ramach Polskiej Ligi Ninja.
 1. Zasady dotyczące trasy oraz pokonywania przeszkód nie zmieniają się.
 2. Na czas trwania wydarzenia sportowego Ninja Track 100 rozgrywanego w ramach Polskiej Ligi Ninja dopuszcza się możliwość startu w kategorii Elite młodzieży w wieku od 13-go roku życia.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące Polskiej Ligi Ninja zawarte są w regulaminie Polskiej Lingi Ninja 2021.
IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
 1. Podczas trwania wydarzenia sportowego zarówno organizator jak i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.
 2. W przypadku braku dalszego znoszenia obostrzeń organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o ponownym wprowadzeniu startów indywidualnych.
 3. Maksymalna liczba osób przebywających w jednym czasie w hali namiotowej (biuro zawodów) to 50 osób i może ona ulec zmianie, która będzie uzależniona od aktualnie obowiązujących procedur.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach obowiązujących Uczestników BIEGUN OCR  NINJA TRACK 100 bez konieczności informowania Uczestników. Z ostateczną wersją regulaminu będzie można zapoznać się w dniu zawodów, w biurze organizacyjnym.