Skip to content

Regulamin kategorii

Biegun OCR 100 Ninja Track

edycja 2020

Zasady dotyczące pokonywania przeszkód
BIEGUN OCR 100 NINJA TRACK
Ogólne zasady uczestnictwa
BIEGUN OCR 100 NINJA TRACK

 

I. TRASA I OGÓLNE ZASADY
 1. Trasa to 100 metrowy tor z przeszkodami.
 2. Na torze znajdują się specjalnie przygotowane konstrukcje.
 3. W ramach zawodów BIEGUN OCR NINJA TRACK CHALLENGE odbywa się współzawodnictwo indywidualne oraz drużynowe w następujących kategoriach:
  •  OPEN  •  PRO •  SZTAFETA OPEN •  SZTAFETA PRO
 4. Starty będą odbywały się w parach, co 2 min. 
 5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i samodzielne pokonanie wszystkich przeszkód.
 6. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.) karane będzie dyskwalifikacją.
 7. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduje się na stronie internetowej organizatora.
 8. Zakupione pakiety startowe będą ważne w ciągu całego czasu trwania rywalizacji – zawodnik kategorii indywidualnej może rozłożyć starty na dwa dni, zawodnicy sztafety mogą startować w sobotę lub niedzielę.
 9. Ogólny regulamin uczestnictwa w wydarzeniach sportowych Biegun OCR znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 10. Wszystkich Uczestników wydarzeń sportowych w kategorii NINJA TRACK 100 obowiązują niniejsze zasady.
II. ZASADY RYWALIZACJI
 1. Zawodnik startuje na komunikat Sędziego: „3, 2, 1, start!”, przekroczenie linii fotokomórki uruchamia zegar.
 2. Czas zatrzymuje zawodnik po wbiegnięciu na rampę i wciśnięciu „grzybka” STOP.
 3. Każdy uczestnik musi samodzielnie pokonać przeszkody w jak najkrótszym czasie.
 4. Zawodnik ma obowiązek pokonania każdej przeszkody, po pierwszej nieudanej próbie pokonania przeszkody, zawodnik może ją ponowić, po nieudanej drugiej próbie, zawodnik ma obowiązek opuścić tor. Niedozwolone jest przyjmowanie przez Uczestnika pomocy z zewnątrz.
 5. Zawodnik pokonuje kolejne przeszkody poruszając się po trasie Toru, rozpoczęcie niektórych przeszkód jest oznaczone linią na ziemi, której nie należy przekraczać, niedozwolone jest korzystanie z elementów konstrukcyjnych. Warunkiem poprawnego pokonania przeszkody jest uderzenie dłonią w dzwonek, znajdujący się na końcu przeszkody. Uderzenie w dzwonek inną częścią ciała będzie równoznaczne z nie zaliczeniem przeszkody.
 6. Zawodnik może poruszać się tylko po wyznaczonym na starcie torze. Zmiana toru powoduje dyskwalifikację.
 1.  
III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
 1. Podczas trwania wydarzenia sportowego zarówno organizator jak i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.
 2. W przypadku braku dalszego znoszenia obostrzeń organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o ponownym wprowadzeniu startów indywidualnych.
 3. Maksymalna liczba osób przebywających w jednym czasie w hali namiotowej (biuro zawodów) to 50 osób i może
  ona ulec zmianie, która będzie uzależniona od aktualnie obowiązujących procedur.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach obowiązujących Uczestników BIEGUN OCR  NINJA TRACK 100 bez konieczności informowania Uczestników. Z ostateczną wersją regulaminu będzie można zapoznać się w dniu zawodów, w biurze organizacyjnym.