Regulamin kategorii

Biegun OCR GAMES

Zasady dotyczące pokonywania przeszkód.
Ogólne zasady uczestnictwa w wydarzeniu Biegun OCR GAMES.

 

I. TRASA I ZASADY
 1. Wydarzenie sportowe Biegun OCR Games podzielone jest na cztery etapy:
  a) ELIMINACJE – trasa to pętla o długości 5 km, limit czasu 90 minut
  b) ĆWIERĆFINAŁ – trasa to pętla o długości 3 km, limit czasu 45 minut
  c) PÓŁFINAŁ – trasa to pętla o długości 3 km, limit czasu 45 minut
  d) FINAŁ – trasa to pętla o długości 3 km, limit czasu 45 minut
 2. Na trasie znajdują się :
  • przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu
  • specjalnie przygotowane konstrukcje
 3. Przed startem każdy z zawodników otrzyma po trzy opaski „życia”, które będą obowiązywały podczas trzech etapów wydarzenia – eliminacji, ćwierćfinału, półfinału.
 4. Podczas finału opaski „życia” zerują się. Każdy uczestnik finału otrzyma po jednej opasce.
 5. Wszyscy uczestnicy wydarzenia startują wspólnie. Pierwszeństwo wejścia do strefy startu mają uczestnicy, którzy podczas zapisu dokonają wyboru opcji „TOP 50”.
 6. Aby zostać sklasyfikowanym i zakwalifikować się do kolejnego etapu , zawodnik musi pokonać wszystkie przeszkody lub ponieść karę w formie utraty opaski za niepokonanie przeszkody.
 7. Pokonywanie przeszkody odbywa się od początku do końca na jednym jej torze. Niedozwolona jest zmiana toru podczas pokonywania przeszkody.
 8. Zawodnicy mogą pomagać sobie podczas pokonywania przeszkód, nie mogą jednak korzystać z pomocy osób trzecich, kibiców, obsługi.
 9. Niedozwolone jest chwytanie/korzystanie z elementów konstrukcyjnych podczas pokonywania przeszkód, chyba, że zostało to dozwolone w określonych przypadkach i opisane w Rulebooku.
 10. Nad prawidłowym pokonaniem przeszkody czuwa sędzia i jego decyzje są ostateczne.
 11. Sędzia może udzielić instrukcji prawidłowego pokonania przeszkody przed podejściem zawodnika do jej pokonywania.
 12. Zawodnicy mają dowolną ilość podejść do przeszkody. Po podjęciu nieudanej próby pokonania przeszkody, zawodnik ma obowiązek zmienić tor na „slow line”, na którym będzie mógł kontynuować próby pokonania przeszkody. 
 13. Za rozpoczęcie próby pokonania przeszkody uważa się przekroczenie linii granicznej, bądź chwycenie obiema dłońmi elementów przeszkody.
 14. W przypadku niemożliwości pokonania przeszkody / zrezygnowania z pokonywania przeszkody przez Zawodnika, ma on obowiązek poinformowania o tym fakcie sędziego, który odetnie jedną opaskę.
 15. W przypadku utraty ostatniej opaski zawodnik nie może przejść do kolejnego etapu wydarzenia.
 16. Zawodnicy będący już na trasie biegu po pokonaniu przeszkody nie mogą się wrócić w celu zabrania pozostawionych tam przedmiotów. Wszystko z czym chcą biec dalej muszą posiadać przy sobie w czasie pokonywania przeszkód.
 17. Zawodnik nie może utrudniać innemu uczestnikowi biegu pokonywania przeszkody.
 18. Wyprzedzanie: zawodnik wolniejszy jest zobowiązany ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu, schodząc na prawą stronę otaśmowanej trasy.
 19. Niedozwolone jest używanie magnezji oraz substancji klejących. Brak ustosunkowania się do zakazu będzie powodował dyskwalifikację.
 20. Niedozwolone jest ustawianie, ingerowanie, osuszanie, wycieranie przeszkód przed przystąpieniem do ich pokonywania.
 21. Szczegółowe zasady pokonywania przeszkód są opisane w Rulebookach, opublikowanych przed wydarzeniem sportowym.
 22. Do poszczególnych etapów zakwalifikuje się:
  a) ćwierćfinał – pierwsze 44 osoby z eliminacji
  b) półfinał – pierwsze 22 osoby ćwierćfinału
  c) finał – pierwsze 11 osób z półfinału
 23. Zwycięzcami zostaną trzy osoby, które jako pierwsze ukończą finał donosząc opaskę na metę.
 24. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.), czy obsługi biegu karane będzie dyskwalifikacją.
 25. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
 26. Warunkiem sklasyfikowana zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i ukończenie go w regulaminowym czasie. 
 27. Po upływie limitu czasu Uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy, udania się bezpośrednio do strefy mety/biura zawodów i nie podlega klasyfikacji.
 28. Podczas pokonywania trasy biegu, uczestnicy mogą pić i jeść pod warunkiem, że sami zaopatrzą się w napoje/żele.
 29. Na trasie biegu obowiązuję całkowity zakaz pozostawiani śmieci(opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy, zostaje on natychmiastowo zdyskwalifikowany!
 30. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduję się na stronie internetowej https://www.biegunocr.pl/
 31. Ogólny regulamin uczestnictwa w Biegun OCR CHALLENGE znajdują się na stronie internetowej https://www.biegunocr.pl/
 32. Wszystkich Uczestników Biegun OCR CHALLENGE obowiązują niniejsze zasady.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania we wszystkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie wydarzenia sportowego bez wcześniejszego powiadamiania uczestników. Z ostateczną wersją regulaminu będzie można zapoznać się przed startem, w dniu zawodów.
 3. Pobranie pakietu startowego w dniu wydarzenia oznacza, że Zawodnik zapoznał się z treścią regulaminu ogólnego oraz treścią załącznika dotyczącego zasad pokonywania przeszkód i uczestnictwa w wydarzeniu sportowym Biegun OCR CHALLENGE, zgadza się z jego postanowieniami i zobowiązuje się do jego przestrzegania.