Regulamin wydarzenia

Biegun OCR NINJA TRACK

edycja 2022

Tor techniczny składający się z 8 – 9 przeszkód typu Ninja Warrior.

Zasady dotyczące uczestnictwa w wydarzeniu sportowym Biegun OCR NINJA TRACK

I. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA
 1. Biegun OCR NINJA TRACK to wydarzenie sportowe, na które składa się możliwość wzięcia udziału w zawodach na dystansie ok. 200 metrów.
 2. Warunkiem przystąpienia do udziału w wydarzeniu jest rejestracja Uczestnika poprzez platformę zapisową www.b4sportonline.pl oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty startowej.
 3. Zapisy na wydarzenie z gwarancją otrzymania pełnego pakietu startowego przyjmowane są drogą elektroniczną do dnia 28.10.2021 roku.
 4. Dokonanie zapisu w terminie późniejszym jest możliwe pod warunkiem dostępności miejsc.
 5. Organizator nie gwarantuje możliwości dokonania zapisu w dniu zawodów.
 6. Podczas zapisów obowiązuje ograniczona ilość miejsc (50 osób).
 7. Podczas dokonywania zapisu na wydarzenie, należy wybrać dwie grupy startowe!
 8. W wydarzeniu mogą brać udział osoby, które najpóźniej na dzień przed datą rozpoczęcia ukończą 18 rok życia, z zastrzeżeniem punktu 7 poniżej.
 9. Prawo do udziału w wydarzeniu sportowym mają również osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia wydarzenia ukończą 15 rok życia, pod warunkiem złożenia w dniu wydarzenia sportowego w biurze zawodów zgody na uczestnictwo podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika (osobista obecność Opiekuna Uczestnika w biurze zawodów i potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem są obowiązkowe).
II. CENNIK I ŚWIADCZENIA
 1. Cena pakietu startowego dla toru Ninja TRACK (możliwość skorzystania w dniu 07.11.2021r) podczas zapisów internetowych to 89 zł (dwa starty). Koszt pakietu startowego zakupionego w dniu  zawodów (pod warunkiem dostępności miejsc) to 110 złotych.
 2. Ceny wszystkich pakietów startowych obejmują:
 • możliwość wzięcia udziału w zawodach 
 • ubezpieczenie NNW
 • medal po ukończeniu toru
 • napój po ukończeniu podejścia do toru
II. HARMONOGRAM
 1. UWAGA! Uczestnik ma obowiązek stawić się w strefie startowej na pięć minut przed rozpoczęciem startów dla jego grupy startowej wybranej podczas zapisów.
 2. Starty odbywają się indywidualnie, w podziale na dziesięcioosobowe grupy:
  – 9:00-9:30 – starty grupy 1
  – 9:30-10:00- starty grupy 2
  – 10:00-10:30 – starty grupy 3
  – 10:30-11:00 – starty grupy 4
  – 11:00-11:30 – starty grupy 5
  – 11:30-12:00 – starty grupy 6
  – 12:00-12:30 – starty grupy 7
  – 12:30-13:00 – starty grupy 8
  – 13:00-13:30 – starty grupy 9
  – 13:30-14:00 – starty grupy 10
 
III. ZASADY DOTYCZĄCE POKONYWANIA TORU

NINJA TRACK

 • Tor techniczny składający się z 9 przeszkód typu Ninja Warrior, między innymi płyta główna, ruchomy drążek, wirujące koła, trawers i inne przeszkody weryfikujące zręczność, siłę, koordynację i równowagę.
 • Uczestnik rozpoczyna pokonywanie toru na komendę sędziego 3.2.1 Start!
 • Każdy Uczestnik ma jedno podejście do przeszkody, a także maksymalny limit trzech błędów na cały tor. Po popełnieniu błędu na przeszkodzie, uczestnik opuszcza tę przeszkodę i przechodzi do kolejnej. Po trzecim błędzie w czasie tego samego przejścia, Uczestnik ma obowiązek opuszczenia toru i jest DNF.
 • Limit czasowy na pokonanie toru to 4 minuty.
 • Niedopuszczalne jest nie podejście do przeszkody, należy podjąć aktywną próbę pokonania przeszkody.
 • Zaliczenie każdej przeszkody skutkuje przyznaniem jednego punktu, przy złożonych przeszkodach mogą to być 2 punkty, z czego możliwe jest uzyskanie jednego punktu po poprawnym pokonaniu połowy przeszkody (oznaczona połowa).
 • Uczestnik pokonuje przeszkody według rule booka, który zostanie opublikowany na siedem dni przed datą wydarzenia.
 • Pokonywanie przeszkody należy rozpocząć startując z oznaczonego miejsca, platformy bądź innego pisanego wariantu, a kończy ją poprawnie przechodząc i schodząc w oznaczonym miejscu/ przekraczając wyznaczoną linię/ uderzając dłonią w dzwonek.
 • Suma uzyskanych punktów i uzyskany czas jest notowany przez sędziego zawodów.
 • W przypadku identycznej liczby punktów uzyskanej przez kilku Uczestników, o pozycji zawodnika decyduje lepszy czas pokonania toru.
 • Wyniki końcowe ustalane są w oparciu o punkty i czas uzyskane przez wszystkich zawodników podczas trwania danej edycji zawodów.
IV. KLASYFIKACJA I NAGRADZANIE
 1. Klasyfikowani i nagradzani zostają najlepsi uczestnicy, którzy pokonają wskazane przeszkody według zasad opublikowanych w rule book i pokonają wyznaczoną trasę w kategoriach:
 • Pierwsze trzy miejsca dla najszybszych kobiet i mężczyzn

2. Rozdanie nagród nastąpi o godzinie 14:30 w dniu zawodów.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania we wszystkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie wydarzenia sportowego bez wcześniejszego powiadamiania Uczestników. Z ostateczną wersją regulaminu będzie można zapoznać się przed startem, w dniu zawodów.