Regulamin kategorii

B4 -Before

edycja 2022

Propozycja dla osób, które chciałyby spróbować swoich sił w biegach z przeszkodami jednak nadal się boją. Trasa o długości 3 km pokrywa się z trasą kategorii Open jednak została przygotowana w taki sposób, aby każdy miał szansę ją pokonać. Alternatywne, łatwiejsze przeszkody dają uczestnikom większą swobodę wyboru i poznawania swoich granic możliwości.

Ogólne zasady dotyczące kategorii B4 – Before

 

I. TRASA I ZASADY
 1. Trasa biegu to pętla o długości około 3 kilometrów.
 2. Na trasie znajdują się:
  • przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu
  • specjalnie przygotowane konstrukcje
 3. Fala startowa posiada limit uczestników wynoszący 30 osób.
 4. Kategoria B4-Before nie posiada klasyfikacji.
 5. Każdy Uczestnik kategorii B4-Before może pokonać jedną pętlę trasy.
 6. Podczas pokonywania przeszkód zawodnicy kategorii B4-Before mogą pomagać sobie wzajemnie.
 7. Niedozwolone jest przyjmowanie przez Uczestnika pomocy z zewnątrz.
 8. Uczestnik, który nie pokona przeszkody, może kontynuować bieg pod warunkiem wykonania kary wyznaczonej przez sędziego znajdującego się przy przeszkodzie.
 9. Decyzje sędziego są ostateczne.
 10. Podczas startu w kategorii B4-Before nie będzie odbywał się pomiar czasu.
 11. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.) karane będzie usunięciem zawodnika z trasy.
 12. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
 13. Uczestników kat. B4-Before nie obowiązuje limit czasu.
 14. Podczas pokonywania trasy biegu, uczestnicy mogą pić i jeść pod warunkiem, że sami zaopatrzą się w napoje/ żele.
 15. Na trasie biegu obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania śmieci (opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy zostaje on natychmiastowo zdyskwalifikowany!
 16. Szczegółowy harmonogram startów poszczególnych kategorii znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 17. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 18. Ogólny regulamin uczestnictwa w biegu Biegun OCR znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info
 19. Wszystkich Uczestników biegu w kategorii B4 – BEFORE obowiązują niniejsze zasady.
II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
 1. Podczas trwania wydarzenia sportowego zarówno organizator jak i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.
 2. W przypadku braku dalszego luzowania obostrzeń organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o ponownym wprowadzeniu startów indywidualnych.
 3. Maksymalna ilość osób przebywających w jednym czasie w hali namiotowej (biuro zawodów) to 50 osób.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach obowiązujących Uczestników kategorii B4-BEFORE, bez konieczności informowania Uczestników. Z ostateczną wersją będzie można zapoznać się w dniu zawodów, w biurze organizacyjnym.