Regulamin kategorii

B4 -Before

edycja 2024

Propozycja dla osób, które chciałyby spróbować swoich sił w biegach z przeszkodami jednak nadal się boją. Trasa o długości 3 km pokrywa się z trasą kategorii Open jednak została przygotowana w taki sposób, aby każdy miał szansę ją pokonać. Alternatywne, łatwiejsze przeszkody dają uczestnikom większą swobodę wyboru i poznawania swoich granic możliwości.

Ogólne zasady dotyczące kategorii B4 – Before

I. TRASA I ZASADY
 1. Trasa biegu to pętla o długości około 4,5 kilometrów.
 2. Na trasie znajdują się:
  • przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu
  • specjalnie przygotowane konstrukcje
 3. Fala startowa posiada limit uczestników wynoszący 30 osób.
 4. Kategoria B4-Before nie posiada klasyfikacji. Uczestnicy mogą sprawdzić swoje możliwości oraz postępy jednak nie zostają nagradzani/ wyróżniani na podium.
 5. Każdy Uczestnik kategorii B4-Before może pokonać jedną pętlę trasy.
 6. Podczas pokonywania przeszkód zawodnicy kategorii B4-Before mogą pomagać sobie wzajemnie.
 7. Niedozwolone jest przyjmowanie przez Uczestnika pomocy z zewnątrz.
 8. Uczestnik, który nie pokona przeszkody, może kontynuować bieg bez konieczności wykonywania zadań zastępczych.
 9. Decyzje sędziego są ostateczne.
 10. Podczas startu w kategorii B4-Before odbywał się będzie elektroniczny pomiar czasu. 
 11. UWAGA! Pomiar ma na celu umożliwienie uczestnikom sprawdzenia swoich możliwości i postępów. Kategoria B4-Before nie posiada klasyfikacji i nie będą przyznawane nagrody.
 12. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.) karane będzie usunięciem zawodnika z trasy.
 13. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
 14. Uczestników kat. B4-Before nie obowiązuje limit czasu.
 15. Podczas pokonywania trasy biegu, uczestnicy mogą pić i jeść pod warunkiem, że sami zaopatrzą się w napoje/ żele.
 16. Na trasie biegu obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania śmieci (opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy zostaje on natychmiastowo z niej usunięty!
 17. Szczegółowy harmonogram startów poszczególnych kategorii znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 18. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 19. Ogólny regulamin uczestnictwa w biegu Biegun OCR znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info
 20. Wszystkich Uczestników biegu w kategorii B4 – BEFORE obowiązują niniejsze zasady.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania we wszystkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie wydarzenia sportowego bez wcześniejszego powiadamiania uczestników. Z ostateczną wersją regulaminu będzie można zapoznać się przed startem, w dniu zawodów.
 3. Dokonanie zakupu pakietu startowego na wydarzenie oznacza, że Zawodnik jest świdomy/a ryzyka jakie niesie za sobą uprawianie sportów ekstremalnych takich jak biegi przeszkodowe, a udział w wydarzeniu bierze na własną odpowiedzialność. Wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia w celach promocyjnych, a także przystępuje do ubezpieczenia PZU NNW obowiązującego podczas wydarzenia.
 4. Pobranie pakietu startowego w dniu wydarzenia oznacza, że Zawodnik zapoznał się z treścią regulaminu ogólnego oraz treścią załącznika dotyczącego zasad pokonywania przeszkód i uczestnictwa w kategorii B4-BEFORE, zgadza się z jego postanowieniami i zobowiązuje się do jego przestrzegania.