Regulamin kategorii

Bieg Rodzinny

edycja 2024

Innowacyjna formuła biegu pozwalająca na spędzenie czasu wraz z rodziną. Niesamowicie szybko zdobyła popularność wśród osób lubiących spędzać czas na świeżym powietrzu. Pozwala nie tylko na wspólną zabawę rodziców z dziećmi, ale także na wpajanie najmłodszym aktywnego i zdrowego stylu życia, przedstawianie zasad fair play czy nauczanie wzajemnej pomocy.

Ogólne zasady dotyczące kategorii Bieg Rodzinny

I. TRASA I ZASADY
 1. Trasa biegu to pętla o długości około 4,5 kilometrów.
 2. Na trasie znajdują się:
  • przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu
  • specjalnie przygotowane konstrukcje
 3. Start odbywać się będzie w podziale na mniejsze grupy startowe (do 10 osób) w odstępie 2 minut.
 4. Drużyna Biegu Rodzinnego musi składać się z minimum jednego dziecka i jednej osoby dorosłej.
 5. Drużyna Biegu Rodzinnego może składać się z maksymalnie pięciu osób, związanych ze sobą więzami rodzinnymi.
 6. W jednej drużynie rodzinnej mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby dorosłe.
 7. Drużyny rodzinne będą startować w dwuminutowym odstępie czasowym.
 8. Uczestnicy kategorii Bieg Rodzinny pokonują jedną pętlę trasy (ok. 4,5 km).
 9. Podczas pokonywania przeszkód zawodnicy kategorii Bieg Rodzinny mogą pomagać sobie wzajemnie.
 10. Niedozwolone jest przyjmowanie przez Uczestnika pomocy z zewnątrz.
 11. Zawodnik, który nie zdoła pokonać przeszkody jest zobowiązany ustąpić miejsca innym.
 12. Zawodnicy mogą pomagać innym zawodnikom z innych drużyn, biorących udział w biegu.
 13. Sędzia udzieli instrukcji prawidłowego pokonania przeszkody przed podejściem zawodnika do jej pokonywania.
 14. Decyzje sędziego są ostateczne.
 15. Pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie. UWAGA! Pomiar ma na celu umożliwienie uczestnikom sprawdzenia swoich możliwości i postępów. Czas dobiegnięcia do linii mety nie będzie decydował o zdobyciu podium. 
 16. Wyróżnione i nagrodzone zostaną trzy NAJBARWNIEJSZE drużyny – drużyny zostaną ocenione pod kątem pomysłowości w przygotowaniu strojów (przebieranki mile widziane), działania na zasadach fair play oraz stylu pokonywania przeszkód : ) 
 17. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja, jednak brak jego zwrotu bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji skutkować będzie obciążeniem uczestnika opłatą zgodną z cennikiem firmy wykonującej pomiar czasu.
 18. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.) karane będzie dyskwalifikacją.
 19. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
 20. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu.
 21. Podczas pokonywania trasy biegu, uczestnicy mogą pić i jeść pod warunkiem, że sami zaopatrzą się w napoje/ żele.
 22. Na trasie biegu obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania śmieci (opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy zostaje on natychmiastowo zdyskwalifikowany!
 23. Szczegółowy harmonogram startów poszczególnych kategorii znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 24. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 25. Ogólny regulamin uczestnictwa w biegu Biegun OCR znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info
 26. Wszystkich Uczestników biegu w kategorii BIEG RODZINNY obowiązują niniejsze zasady.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania we wszystkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie wydarzenia sportowego bez wcześniejszego powiadamiania uczestników. Z ostateczną wersją regulaminu będzie można zapoznać się przed startem, w dniu zawodów.
 3. Dokonanie zakupu pakietu startowego na wydarzenie oznacza, że Zawodnik jest świdomy/a ryzyka jakie niesie za sobą uprawianie sportów ekstremalnych takich jak biegi przeszkodowe, a udział w wydarzeniu bierze na własną odpowiedzialność. Wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia w celach promocyjnych, a także przystępuje do ubezpieczenia PZU NNW obowiązującego podczas wydarzenia.
 4. Pobranie pakietu startowego w dniu wydarzenia oznacza, że Zawodnik zapoznał się z treścią regulaminu ogólnego oraz treścią załącznika dotyczącego zasad pokonywania przeszkód i uczestnictwa w kategorii BIEG RODZINNY, zgadza się z jego postanowieniami i zobowiązuje się do jego przestrzegania.