Regulamin kategorii

Bieg Rodzinny

edycja 2022

Innowacyjna formuła biegu pozwalająca na spędzenie czasu wraz z rodziną. Niesamowicie szybko zdobyła popularność wśród osób lubiących spędzać czas na świeżym powietrzu. Pozwala nie tylko na wspólną zabawę rodziców z dziećmi, ale także na wpajanie najmłodszym aktywnego i zdrowego stylu życia, przedstawianie zasad fair play czy nauczanie wzajemnej pomocy.

Ogólne zasady dotyczące kategorii Bieg Rodzinny

 

I. TRASA I ZASADY
 1. Trasa biegu to pętla o długości około 3 kilometrów.
 2. Na trasie znajdują się:
  • przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu
  • specjalnie przygotowane konstrukcje
 3. Każda fala startowa posiada limit uczestników wynoszący 20 rodzin.
 4. Drużyna Biegu Rodzinnego musi składać się z minimum jednego dziecka i jednej osoby dorosłej.
 5. Drużyna Biegu Rodzinnego może składać się z maksymalnie pięciu osób, związanych ze sobą więzami rodzinnymi.
 6. W jednej drużynie rodzinnej mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby dorosłe.
 7. Drużyny rodzinne będą startować w dwuminutowym odstępie czasowym.
 8. Uczestnicy kategorii Bieg Rodzinny pokonują jedną pętlę trasy (ok. 3 km).
 9. Przynajmniej jeden członek drużyny musi pokonać każdą przeszkodę.
 10. Podczas pokonywania przeszkód zawodnicy kategorii Bieg Rodzinny mogą pomagać sobie wzajemnie.
 11. Niedozwolone jest przyjmowanie przez Uczestnika pomocy z zewnątrz.
 12. Zawodnik, który nie zdoła pokonać przeszkody jest zobowiązany ustąpić miejsca innym.
 13. Zawodnicy mogą pomagać innym zawodnikom z innych drużyn, biorących udział w biegu.
 14. Sędzia udzieli instrukcji prawidłowego pokonania przeszkody przed podejściem zawodnika do jej pokonywania.
 15. Decyzje sędziego są ostateczne.
 16. Pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie.
 17. Aby drużyna rodzinna została sklasyfikowana, jeden z członków drużyny musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w czasie trwania biegu karane będzie dyskwalifikacją.
 18. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja.
 19. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 20. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.) karane będzie dyskwalifikacją.
 21. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
 22. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu.
 23. Podczas pokonywania trasy biegu, uczestnicy mogą pić i jeść pod warunkiem, że sami zaopatrzą się w napoje/ żele.
 24. Na trasie biegu obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania śmieci (opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy zostaje on natychmiastowo zdyskwalifikowany!
 25. Szczegółowy harmonogram startów poszczególnych kategorii znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 26. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 27. Ogólny regulamin uczestnictwa w biegu Biegun OCR znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info
 28. Wszystkich Uczestników biegu w kategorii BIEG RODZINNY obowiązują niniejsze zasady.

 

II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

 

 1. Podczas trwania wydarzenia sportowego zarówno organizator jak i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.
 2. W przypadku braku dalszego luzowania obostrzeń organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o ponownym wprowadzeniu startów indywidualnych (pojedynczych rodzin).
 3. Maksymalna ilość osób przebywających w jednym czasie w hali namiotowej (biuro zawodów) to 50 osób.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach obowiązujących Uczestników kategorii BIEG RODZINNY, bez konieczności informowania Uczestników. Z ostateczną wersją będzie można zapoznać się w dniu zawodów, w biurze organizacyjnym.