Regulamin kategorii

Biegun Totalny

edycja 2021

Konkurencja powstała na początku roku 2019 w odpowiedzi na potrzebę stworzenia czegoś wyjątkowego. Kategoria jest swoistym wyzwaniem rzuconym najbardziej wytrzymałym z zawodników. Uczestnicy będą zmagać się z trasą biegu przez osiem godzin co daje możliwość pokonania nawet 45 km lub więcej! Zwycięży osoba, która wykręci największą ilość okrążeń.

Zasady dotyczące pokonywania przeszkód Kat. Biegun Totalny.

Ogólne zasady uczestnictwa w kategorii Biegun Totalny

I. TRASA I ZASADY
 1. Trasa biegu to pętla o długości około 5 kilometrów, 15 przeszkód.
 2. Na trasie znajdują się:
  • przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu
  • specjalnie przygotowane konstrukcje
 3. Zawodnicy startują wspólnie i obowiązkowo pokonują pierwsza pętlę.
 4. Ze względów sanitarnych, każda fala startowa posiada limit uczestników wynoszący 20 osób.
 5. Poszczególne fale startować będą w odstępie czasowym wynoszącym 10 minut.
 6. Uczestnik pokonuję jak największą liczbę okrążeń w czasie 8 h.
 7. W klasyfikacji zliczone zostaną jedynie pełne okrążenia, które pokona zawodnik.
 8. Zawodnik który zdecyduje się na zakończenie biegu przed upływem czasu zostanie zdyskwalifikowany.
 9. Na trasie zostanie umiejscowiony pit stop, gdzie zawodnik będzie mógł zatrzymać się na odpoczynek.
 10. Podczas zejścia zawodnika do pit stopu, czas nie będzie zatrzymywany.
 11. Niedozwolone jest przyjmowanie przez Uczestnika pomocy z zewnątrz.
 12. Uczestnik, który nie pokona przeszkody, może kontynuować bieg pod warunkiem wykonania kary wyznaczonej przez sędziego znajdującego się przy przeszkodzie.
 13. Decyzje sędziego są ostateczne.
 14. Pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie.
 15. Aby zostać sklasyfikowanym, zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w czasie trwania biegu karane będzie dyskwalifikacją.
 16. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja.
 17. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 18. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.) karane będzie dyskwalifikacją.
 19. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
 20. Zawodników kat. BIEGUN TOTALNY obowiązuje limit czasu wynoszący: 8 godzin.
 21. Zawodnik, który po upływie czasu nadal będzie znajdował się na trasie musi ukończyć okrążenie.
 22. Podczas pokonywania trasy biegu, uczestnicy mogą pić i jeść pod warunkiem, że sami zaopatrzą się w napoje/ żele.
 23. Na trasie biegu obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania śmieci (opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy zostaje on natychmiastowo zdyskwalifikowany!
 24. Klasyfikowany i nagradzany zostaje najlepszy uczestnik w kategoriach: kobiety/mężczyźni
 25. Szczegółowy harmonogram startów poszczególnych kategorii znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 26. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 27. Ogólny regulamin uczestnictwa w wydarzeniach sportowych Biegun OCR znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info
 28. Wszystkich Uczestników wydarzeń sportowych w kategorii Biegun TOTALNY obowiązują niniejsze zasady.
II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
 1. Podczas trwania wydarzenia sportowego zarówno organizator jak i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.
 2. Liczba osób startujących w jednym czasie zostaje ograniczona do grup 20 osobowych. Starty odbywać się będą co 10 minut.
 3. W przypadku braku dalszego znoszenia obostrzeń organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o ponownym wprowadzeniu startów indywidualnych.
 4. Maksymalna liczba osób przebywających w jednym czasie w hali namiotowej (biuro zawodów) to 50 osób i może ona ulec zmianie, która będzie uzależniona od aktualnie obowiązujących procedur.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach obowiązujących Uczestników kategorii Biegun Totalny, bez konieczności informowania Uczestników. Z ostateczną wersją będzie można zapoznać się w dniu zawodów, w biurze organizacyjnym.