Regulamin kategorii

Biegun Totalny

edycja 2023

Konkurencja powstała na początku roku 2019 w odpowiedzi na potrzebę stworzenia czegoś wyjątkowego. Kategoria jest swoistym wyzwaniem rzuconym najbardziej wytrzymałym z zawodników. Uczestnicy będą zmagać się z trasą biegu przez pięć godzin co daje możliwość pokonania nawet 45 km lub więcej! Zwycięży osoba, która wykręci największą ilość okrążeń.

Zasady dotyczące pokonywania przeszkód Kat. Biegun Totalny.

Ogólne zasady uczestnictwa w kategorii Biegun Totalny

I. TRASA I ZASADY
 1. Trasa biegu to pętla o długości około 5 kilometrów, 15 przeszkód (jedna pętla).
 2. Na trasie znajdują się:
  • przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu
  • specjalnie przygotowane konstrukcje
 3. Zawodnicy startują wspólnie i obowiązkowo pokonują pierwsza pętlę.
 4. Każda fala startowa posiada limit uczestników wynoszący 20 osób.
 5. Poszczególne fale startować będą w odstępie czasowym wynoszącym 10 minut.
 6. Uczestnik pokonuję jak największą liczbę okrążeń w czasie 5 h.
 7. W klasyfikacji zliczone zostaną jedynie pełne okrążenia, które pokona zawodnik.
 8. Zawodnik który zdecyduje się na zakończenie biegu przed upływem czasu zostanie zdyskwalifikowany.
 9. Na trasie zostanie umiejscowiony pit stop, gdzie zawodnik będzie mógł zatrzymać się na odpoczynek.
 10. Podczas zejścia zawodnika do pit stopu, czas nie będzie zatrzymywany.
 11. Niedozwolone jest przyjmowanie przez Uczestnika pomocy z zewnątrz.
 12. Uczestnik, który nie pokona przeszkody, może kontynuować bieg pod warunkiem wykonania kary wyznaczonej przez sędziego znajdującego się przy przeszkodzie.
 13. Pokonywanie przeszkody odbywa się od początku do końca na jednym jej torze. Niedozwolona jest zmiana toru podczas pokonywania przeszkody.
 14. Decyzje sędziego są ostateczne.
 15. Pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie.
 16. Aby zostać sklasyfikowanym, zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w czasie trwania biegu karane będzie dyskwalifikacją.
 17. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja, jednak brak jego zwrotu bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji skutkować będzie obciążeniem uczestnika opłatą zgodną z cennikiem firmy wykonującej pomiar czasu.
 18. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 19. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.) karane będzie dyskwalifikacją.
 20. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
 21. Zawodników kat. BIEGUN TOTALNY obowiązuje limit czasu wynoszący: 5 godzin.
 22. Zawodnik, który po upływie czasu nadal będzie znajdował się na trasie musi ukończyć okrążenie.
 23. Podczas pokonywania trasy biegu, uczestnicy mogą pić i jeść pod warunkiem, że sami zaopatrzą się w napoje/ żele.
 24. Na trasie biegu obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania śmieci (opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy zostaje on natychmiastowo zdyskwalifikowany!
 25. Klasyfikowany i nagradzany zostaje najlepszy uczestnik w kategoriach: kobiety/mężczyźni
 26. Szczegółowy harmonogram startów poszczególnych kategorii znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 27. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 28. Ogólny regulamin uczestnictwa w wydarzeniach sportowych Biegun OCR znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info
 29. Wszystkich Uczestników wydarzeń sportowych w kategorii Biegun TOTALNY obowiązują niniejsze zasady.