Regulamin kategorii

Elite

edycja 2021

Kategoria została stworzona aby umożliwić rywalizację najbardziej zaawansowanym zawodnikom OCR w Polsce. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tej specyficznej grupy biegaczy, stworzyliśmy serię wymagających przeszkód, usytuowanych na ok. 10 km trasie. Lata praktyki i doświadczeń pozwoliły nam na uzyskanie idealnych warunków współzawodnictwa zgodnie z zasadą fair play, a wprowadzenie rygorystycznych zasad nie pozwala na dopuszczenie do pomyłki w wyłanianiu zwycięzców.

Zasady pokonywania przeszkód biegun OCR

Zasady ogólne dla serii Elite

 

I. TRASA I ZASADY
 1. Trasa biegu to pętla o długości około 5 kilometrów.
 2. Na trasie znajdują się :
  • przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu
  • specjalnie przygotowane konstrukcje
 3. Ze względów sanitarnych, każda fala startowa posiada limit uczestników wynoszący około 25 osób. W skrajnych przypadkach Organizator może wprowadzić podział na mniejsze podgrupy.
 4. Poszczególne fale startować będą w odstępie czasowym wynoszącym 10 minut.
 5. Każdy uczestnik kategorii ELITE obowiązkowo musi pokonać 2 okrążenia trasy biegu – ok. 10 km.
 6. Każdy zawodnik fali ELITE musi pokonać samodzielnie każdą przeszkodę.
 7. Zawodnicy nie mogą sobie pomagać ani korzystać z pomocy osób trzecich, kibiców, obsługi.
 8. Niedozwolone jest chwytanie/korzystanie z elementów konstrukcyjnych podczas pokonywania przeszkód, chyba, że zostało to dozwolone w określonych przypadkach i opisane w Rulebooku.
 9. Nad prawidłowym pokonaniem przeszkody czuwa sędzia i jego decyzje są ostateczne.
 10. Sędzia może udzielić instrukcji prawidłowego pokonania przeszkody przed podejściem zawodnika do jej pokonywania.
 11. Zawodnicy Elite zarówno kobiety jak i mężczyźni, mają tylko 1 podejście do przeszkody.
 12. Za rozpoczęcie próby pokonania przeszkody uważa się przekroczenie linii granicznej, bądź chwycenie obiema dłońmi elementów przeszkody.
 13. Na końcu trasy biegu zlokalizowana jest Karna Pętla, którą zawodnik pokonuje w przypadku niepokonania przeszkody znajdującej się na trasie biegu (utrata opaski).
 14. Organizator wyznacza jedną wspólną Karną Pętlę, zlokalizowaną tuż przed metą. Pętla to próba biegowa, siłowa, z obciążeniem, bez przeszkód konstrukcyjnych, o właściwie dobranej charakterystyce i czasie pokonania.
 15. W przypadku konieczności pokonania Karnej Pętli kilkukrotnie (max. dwukrotnie), zawodnik może odpoczywać w strefie wyznaczonej w pobliżu startu pętli karnej.
 16. Karną Pętlę wykonuje się tuż przed zakończeniem rywalizacji, czyli po drugim okrążeniu.
 17. Zawodnicy Elite kobiet i mężczyzn otrzymują po 3 opaski startowe.
 18. Niepokonanie przeszkody skutkuje odcięciem opaski:
  • strata 1 opaski – zawodnik pokonuje Karną Pętlę 1 raz
  • strata 2 opaski – zawodnik pokonuje Karną Pętlę 2 razy
  • strata 3 opaski – zawodnik zostaje przeniesiony na listę zawodników DNC (poza klasyfikacją).
 19. Seria Elite dla kobiet: dozwolone jest korzystanie z ułatwień podczas pokonywania przeszkód (podesty, lżejsze obciążenia) zgodnie z zasadami określonymi w Rulebooku.
 20. Przeszkoda zakończona dzwonkiem zaliczona jest TYLKO w przypadku, gdy zawodnik wyraźnie uderzy dłonią w dzwonek, który wyda dźwięk.
 21. Zawodnicy będący już na trasie biegu po pokonaniu przeszkody nie mogą się wrócić w celu zabrania pozostawionych tam przedmiotów. Wszystko z czym chcą biec dalej muszą posiadać przy sobie w czasie pokonywania przeszkód.
 22. Zawodnik nie może utrudniać innemu uczestnikowi biegu pokonywania przeszkody.
 23. Wyprzedzanie: zawodnik wolniejszy jest zobowiązany ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu, schodząc na prawą stronę otaśmowanej trasy.
 24. Niedozwolone jest używanie magnezji oraz substancji klejących. Brak ustosunkowania się do zakazu będzie powodował dyskwalifikację.
 25. Niedozwolone ustawianie, ingerowanie, osuszanie, wycieranie przeszkód przed przystąpieniem do ich pokonywania.
 26. Szczegółowe zasady pokonywania przeszkód są szczegółowo opisane w Rulebookach, opublikowanych przed imprezą.
 27. Pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie.
 28. Aby zostać sklasyfikowanym, zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie biegu karane będzie dyskwalifikacją.
 29. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobieranej kaucji.
 30. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 31. Każdy zawodnik kategorii Elite zobowiązany jest do startu w dedykowanym plastronie z przypisanym numerem startowym.
 32. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.) karane będzie dyskwalifikacją.
 33. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
 34. Zawodnik, który na mecie nie odda plastronu z napisem ELITE, zostanie zdyskwalifikowany.
 35. Warunkiem sklasyfikowana zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i ukończenie go w regulaminowym czasie. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wymaganym czasie nie będą sklasyfikowani.
 36. Zawodników kategorii ELITE obowiązuje limit czasu wynoszący 2,5 godziny.
 37. Po upływie limitu czasu Uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy, udania się bezpośrednio do strefy mety/biura zawodów i nie podlega klasyfikacji.
 38. Podczas pokonywania trasy biegu, uczestnicy mogą pić i jeść pod warunkiem, że sami zaopatrzą się w napoje/żele
 39. Na trasie biegu obowiązuję całkowity zakaz pozostawiani śmieci(opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy, zostaje on natychmiastowo zdyskwalifikowany!
 40. Szczegółowy harmonogram startów poszczególnych kategorii znajduję się na stronie internetowej https://www.biegunocr.pl/
 41. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduję się na stronie internetowej https://www.biegunocr.pl/
 42. Ogólny regulamin uczestnictwa w biegu Biegun OCR znajdują się na stronie internetowej https://www.biegunocr.pl/
 43. Wszystkich Uczestników biegu w kategorii ELITE obowiązują niniejsze zasady.
II. ZASADY obowiązujące podczas rozgrywania zawodów w ramach Polskiej Ligi OCR.
 1. Zasady dotyczące trasy oraz pokonywania przeszkód nie zmieniają się.
 2. Szczegółowy podział fal startowych oraz godzin startu zostanie opublikowany w poniedziałek poprzedzający wydarzenie rozgrywane w ramach Ligi OCR Polska.
 3. Dobór zawodników uczestniczących w danej fali startowej zostanie przeprowadzony przez organizatorów Ligi OCR Polska czyli przez przedstawiciela Stowarzyszenia
  Biegów Przeszkodowych „OCR Polska”.
 4. Na czas trwania wydarzenia sportowego Biegun OCR rozgrywanego w ramach Ligi OCR Polska dopuszcza się możliwość startu w kategorii Elite młodzieży w wieku od 13-go roku życia.
 5. Każdy zawodnik biorący udział w Lidze OCR zobowiązany jest do startu w dedykowanym plastronie Ligi OCR Polska.
 6. Szczegółowe zasady dotyczące Ligi OCR Polska dostępne są w Regulaminie Ligi OCR 2021.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

 1. Podczas trwania wydarzenia sportowego zarówno organizator jak i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.
 2. Liczba osób startujących w jednym czasie zostaję ograniczona do grup 20 osobowych. Starty odbywać się będą co 10 minut.
 3. W przypadku braku dalszego znoszenia obostrzeń organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o ponownym wprowadzeniu startów indywidualnych.
 4. Maksymalna liczba osób przebywających w jednym czasie, w hali namiotowej (biuro zawodów) to 50 osób i liczba ta może ulec zmianie, uzależnione jest to od aktualnie obowiązujących procedur.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach obowiązujących Uczestników kategorii ELITE, bez konieczności informowania Zawodników. Z ostateczną wersją będzie można zapoznać się w dniu zawodów, w biurze organizacyjnym.