Regulamin wydarzenia

Biegun OCR Festiwal NINJA

edycja 2022

Spotkajmy się podczas weekendowego festiwalu NINJA. Zapraszamy na bezprecedensowe wydarzenie, podczas którego każdy znajdzie coś dla siebie! Zawody szybkościowe, zawody techniczne, pokazy, warsztaty, tor Ninja Kids – to wszystko w jednym miejscy podczas szalonego weekendu Ninja! Przygotowaliśmy dla Was 3 tory oraz mnóstwo atrakcji towarzyszących!!!

Zasady dotyczące uczestnictwa w wydarzeniu sportowym Festiwal NINJA

I. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA
 1. Festiwal NINJA to wydarzenie sportowe, na które składa się możliwość wzięcia udziału w zawodach na trzech różnych torach: Ninja KIDS, Ninja TRACK oraz OCR 100 Track.
 2. Warunkiem przystąpienia do udziału w wydarzeniu jest rejestracja Uczestnika poprzez platformę zapisową www.b4sportonline.pl oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty startowej.
 3. Zapisy na wydarzenie z gwarancją otrzymania pełnego pakietu startowego przyjmowane są drogą elektroniczną do dnia 13.06.2021 roku.
 4. Dokonanie zapisu w terminie późniejszym jest możliwe pod warunkiem dostępności miejsc.
 5. Organizator nie gwarantuje możliwości dokonania zapisu w dniu zawodów.
 6. Podczas wydarzenia przeprowadzone zostaną pokazy oraz warsztaty. Będą mogli wziąć w nich udział Uczestnicy, którzy uprzednio zakupią pakiet startowy na co najmniej jedną, dowolną kategorię startową.
 7. W wydarzeniu mogą brać udział osoby, które najpóźniej na dzień przed datą rozpoczęcia ukończą 18 rok życia, z zastrzeżeniem punktu 8 i 9 poniżej.
 8. Prawo do udziału w wydarzeniu sportowym mają również osoby, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia wydarzenia ukończą 15 rok życia, pod warunkiem złożenia w dniu wydarzenia sportowego w biurze zawodów zgody na uczestnictwo podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika (osobista obecność Opiekuna Uczestnika w biurze zawodów i potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem są obowiązkowe).
 9. Prawo do startu i rywalizacji na torze Ninja KIDS mają małoletni, którzy najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem wydarzenia sportowego ukończą 6 lat i podczas rywalizacji znajdują się pod stałą opieką osób pełnoletnich.
II. CENNIK I ŚWIADCZENIA
 1. Cena pakietu startowego dla toru Ninja KIDS w dniach 22.04 – 20.05.2021 to 65 zł (dwa starty) oraz w dniach 21.05.-13.06.2021 to 75 zł (dwa starty). Koszt pakietu startowego zakupionego w dniu  zawodów (pod warunkiem dostępności miejsc) to 90 złotych.
 2. Cena pakietu startowego dla toru Ninja TRACK w dniach 22.04 – 20.05.2021 to 89 zł (dwa starty) oraz w dniach 21.05.-13.06.2021 to 99 zł (dwa starty). Koszt pakietu startowego zakupionego w dniu  zawodów (pod warunkiem dostępności miejsc) to 110 złotych.
 3. Cena pakietu startowego dla toru OCR 100 OPEN oraz OCR 100 PRO w dniach 22.04 – 20.05.2021 to 89 zł (trzy starty) oraz w dniach 21.05.-13.06.2021 to 99 zł (trzy starty). Koszt pakietu startowego zakupionego w dniu  zawodów (pod warunkiem dostępności miejsc) to 110 złotych.
 4. Ceny wszystkich pakietów startowych obejmują:
 • możliwość wzięcia udziału w zawodach na danym torze
 • możliwość wzięcia udziału w warsztatach oraz pokazach odbywających się podczas trwania zawodów
 • ubezpieczenie NNW
 • medal po ukończeniu toru
 • napój po ukończeniu podejścia do toru
 • gadżet Biegun OCR Festiwal NINJA
II. HARMONOGRAM
 1. UWAGA! Uczestnik ma obowiązek stawić się w strefie startowej na pięć minut przed rozpoczęciem startów dla jego grupy startowej wybranej podczas zapisów.
 2. W przypadku toru Ninja KIDS oraz Ninja TRACK Organizator przyporządkuje szczegółowe godziny startów według kolejności zgłoszeń, mieszczące się w niżej wymienionych przedziałach czasowych.
 3. Szczegółowa lista startowa toru Ninja KIDS oraz Ninja TRACK zostanie opublikowana najpóźniej we wtorek 15.06.2021 roku.
A) NINJA KIDS
 1. SOBOTA 19.06.2021:
 • godz. 09:00 – 12:30 – start kategorii wiekowej 6 – 8 lat
 • godz. 12:45 – rozdanie nagród kat. wiekowej 6 – 8 lat
 • godz. 13:00 – 16:30 – start kategorii wiekowej 9 – 10 lat
 • godz. 17:00 – rozdanie nagród kat. wiekowej 9 – 10 lat
 1. NIEDZIELA 20.06.2021:
 • godz. 09:00 – 12:30 – start kategorii wiekowej 11 – 12 lat
 • godz. 12:45 – rozdanie nagród kat. wiekowej 11 – 12 lat
 • godz. 13:00 – 16:30 – start kategorii wiekowej 13 – 14 lat
 • godz. 17:00 – rozdanie nagród kat. wiekowej 13 – 14 lat
B) NINJA TRACK
 1. SOBOTA 19.06.2021:
 • godz. 09:00 – 13:00 – start Grupa 1
 • godz. 13:30 – 17:30 – start Grupa 2
 1. NIEDZIELA 20.06.2021:
 • godz. 09:00 – 13:00 – start Grupa 1
 • godz. 13:30 – 17:30 – start Grupa 2
 • godz. 18:00 – rozdanie nagród
C) OCR 100 TRACK 
 1. SOBOTA 19.06.2021:
 • godz. 09:00 – 12:00 – start kategorii OPEN w podziale na dwudziestoosobowe grupy
 • godz. 13:00 – 17:00 – start kategorii PRO w podziale na trzydziestoosobowe grupy
 1. NIEDZIELA 20.06.2021:
 • godz. 09:00 – 12:00 – start kategorii OPEN w podziale na dwudziestoosobowe grupy
 • godz. 13:00 – 17:00 – start kategorii PRO w podziale na trzydziestoosobowe grupy
 • godz. 17:30 – rozdanie nagród
D) DODATKOWO
 1. SOBOTA i NIEDZIELA, godz. 12:00 – pokazy Movement Crew
 2. SOBOTA, godz. 16:00 – 18:00 – warsztaty Ninja prowadzone przez Ninja Witcher
 3. SOBOTA, godz. 18:30 – Afterparty, ogisko
III. ZASADY DOTYCZĄCE POKONYWANIA TORÓW

NINJA KIDS

 • Na torze mogą rywalizować dzieci podzielone na grupy wiekowe: 6-8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat, 13-14 lat.
 • Podczas przydzielania do grup wiekowych pod uwagę będzie brany wiek dziecka obliczony na podstawie roku urodzenia (rocznikowy).
 • Tor o długości około 100 metrów składać się będzie z 8 – 10 elementów, dostosowanych poziomem trudności do wieku Uczestników. Będą to między innymi równoważnie, monkey bar, czołganie, ścianki czy krzywa  ściana.
 • Każdy Uczestnik będzie miał możliwość dwukrotnego podejścia do pokonania toru (dwa starty).
 • Uczestnik rozpoczyna pokonywanie toru na komendę sędziego 3.2.1 Start.
 • Każdy Uczestnik będzie miał możliwość dwukrotnego podejścia do przeszkody. Po popełnieniu dwukrotnie błędu na jednej przeszkodzie, Uczestnik opuszcza ją i przechodzi do kolejnej przeszkody.
 • Zaliczenie każdej przeszkody skutkuje przyznaniem jednego punktu, przy złożonych przeszkodach mogą to być dwa punkty, z czego możliwe jest uzyskanie jednego punktu po popranym pokonaniu połowy przeszkody (oznaczona połowa).
 • Uczestnik pokonuje przeszkody według rule booka, który zostanie opublikowany na siedem dni przed datą wydarzenia.
 • Pokonywanie przeszkody należy rozpocząć startując z oznaczonego miejsca, platformy bądź innego pisanego wariantu, a kończy ją poprawnie przechodząc i schodząc w oznaczonym miejscu/ przekraczając wyznaczoną linię/ uderzając dłonią w dzwonek.
 • Suma uzyskanych punktów i uzyskany czas jest notowany przez sędziego zawodów.
 • W przypadku identycznej liczby punktów uzyskanej przez kilku Uczestników, o pozycji zawodnika decyduje lepszy czas pokonania toru.
 • Wyniki końcowe ustalane są w oparciu o punkty i czas uzyskane przez wszystkich zawodników podczas trwania danej edycji zawodów.

TOR OCR 100 OPEN

 • Tor o długości 100 metrów, składający się z 12 przeszkód, ustawiony według specyfikacji FISO.
 • Rywalizacja odbywa się parami, równolegle z pomiarem czasu. Zawodnicy z najlepszym czasem zwyciężają.
 • Uczestnik ma obowiązek stawić się w strefie startowej na pięć minut przed rozpoczęciem startów jego grupy startowej wybranej podczas zapisu.
 • W przypadku spóźnienia, Sędzia Główny ma prawo do decyzji o dopuszczeniu lub nie dopuszczeniu Uczestnika do startu.
 • Uczestnik startuje na komunikat Sędziego: 3.2.1 Start!, przekroczenie linii fotokomórki uruchamia zegar.
 • Czas zatrzymuje Uczestnik po naciśnięciu „grzybka” STOP znajdującego się na końcu toru.
 • Każdy Uczestnik musi samodzielnie pokonać przeszkody w jak najkrótszym czasie.
 • Niedozwolone jest przyjmowanie przez Uczestnika pomocy z zewnątrz.
 • Aby zostać sklasyfikowanym Uczestnik ma obowiązek pokonania każdej przeszkody. Uczestnik ma możliwość dwukrotnego podejścia do przeszkody. Po drugiej nieudanej próbie, Uczestnik ma obowiązek opuścić tor.
 • Uczestnik pokonuje kolejne przeszkody poruszając się po wyznaczonej trasie toru. Zmiana toru powoduje dyskwalifikację.
 • Uczestnik pokonuje przeszkody według rule booka, który zostanie opublikowany na siedem dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia.
 • Rozpoczęcie niektórych przeszkód jest oznaczone linią na ziemi, której nie należy przekraczać.
 • Niedozwolone jest korzystanie z elementów konstrukcyjnych.
 • Warunkiem poprawnego pokonania przeszkody jest uderzenie dłonią w dzwonek, znajdujący się na końcu przeszkody. Uderzenie w dzwonek inną częścią ciała będzie równoznaczne z nie zaliczeniem przeszkody.

TOR OCR 100 PRO

 • Tor o długości 100 metrów, składający się z 12 przeszkód, ustawiony według specyfikacji FISO.
 • Rywalizacja odbywa się parami, równolegle z pomiarem czasu. Zawodnicy z najlepszym czasem zwyciężają.
 • Uczestnik ma obowiązek stawić się w strefie startowej na pięć minut przed rozpoczęciem startów jego grupy startowej wybranej podczas zapisu.
 • W przypadku spóźnienia, Sędzia Główny ma prawo do decyzji o dopuszczeniu lub nie dopuszczeniu Uczestnika do startu.
 • Uczestnik startuje na komunikat Sędziego: 3.2.1 Start!, przekroczenie linii fotokomórki uruchamia zegar.
 • Czas zatrzymuje Uczestnik po naciśnięciu „grzybka” STOP znajdującego się na końcu toru.
 • Każdy Uczestnik musi samodzielnie pokonać przeszkody w jak najkrótszym czasie.
 • Niedozwolone jest przyjmowanie przez Uczestnika pomocy z zewnątrz.
 • Aby zostać sklasyfikowanym Uczestnik ma obowiązek pokonania każdej przeszkody. Uczestnik ma możliwość jednokrotnego podejścia do przeszkody. Po nieudanej próbie Uczestnik ma obowiązek opuścić tor.
 • Uczestnik pokonuje kolejne przeszkody poruszając się po wyznaczonej trasie toru. Zmiana toru powoduje dyskwalifikację.
 • Uczestnik pokonuje przeszkody według rule booka, który zostanie opublikowany na siedem dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia.
 • Rozpoczęcie niektórych przeszkód jest oznaczone linią na ziemi, której nie należy przekraczać.
 • Niedozwolone jest korzystanie z elementów konstrukcyjnych.
 • Warunkiem poprawnego pokonania przeszkody jest uderzenie dłonią w dzwonek, znajdujący się na końcu przeszkody. Uderzenie w dzwonek inną częścią ciała będzie równoznaczne z nie zaliczeniem przeszkody.

NINJA TRACK

 • Tor techniczny składający się z 8 – 9 przeszkód typu Ninja Warrior, między innymi płyta główna, ruchomy drążek, wirujące koła, trawers i inne przeszkody weryfikujące zręczność, siłę, koordynację i równowagę.
 • Uczestnik rozpoczyna pokonywanie toru na komendę sędziego 3.2.1 Start!
 • Każdy Uczestnik ma jedno podejście do przeszkody, a także maksymalny limit trzech błędów na cały tor. Po popełnieniu błędu na przeszkodzie, uczestnik opuszcza tę przeszkodę i przechodzi do kolejnej. Po trzecim błędzie w czasie tego samego przejścia, Uczestnik ma obowiązek opuszczenia toru i jest DNF.
 • Limit czasowy na pokonanie toru to 4 minuty.
 • Niedopuszczalne jest nie podejście do przeszkody, należy podjąć aktywną próbę pokonania przeszkody.
 • Zaliczenie każdej przeszkody skutkuje przyznaniem jednego punktu, przy złożonych przeszkodach mogą to być 2 punkty, z czego możliwe jest uzyskanie jednego punktu po poprawnym pokonaniu połowy przeszkody (oznaczona połowa).
 • Uczestnik pokonuje przeszkody według rule booka, który zostanie opublikowany na siedem dni przed datą wydarzenia.
 • Pokonywanie przeszkody należy rozpocząć startując z oznaczonego miejsca, platformy bądź innego pisanego wariantu, a kończy ją poprawnie przechodząc i schodząc w oznaczonym miejscu/ przekraczając wyznaczoną linię/ uderzając dłonią w dzwonek.
 • Suma uzyskanych punktów i uzyskany czas jest notowany przez sędziego zawodów.
 • W przypadku identycznej liczby punktów uzyskanej przez kilku Uczestników, o pozycji zawodnika decyduje lepszy czas pokonania toru.
 • Wyniki końcowe ustalane są w oparciu o punkty i czas uzyskane przez wszystkich zawodników podczas trwania danej edycji zawodów.
IV. KLASYFIKACJA I NAGRADZANIE
 1. Klasyfikowani i nagradzani zostają najlepsi uczestnicy, którzy pokonają wskazane przeszkody według zasad opublikowanych w rule book i pokonają wyznaczoną trasę mieszcząc się w limicie czasowym, w kategoriach:NINJA KIDS
 • Pierwsze trzy miejsca dla najszybszych dziewcząt i chłopców w kategorii wiekowej 6-8 lat
 • Pierwsze trzy miejsca dla najszybszych dziewcząt i chłopców w kategorii wiekowej 9-10 lat
 • Pierwsze trzy miejsca dla najszybszych dziewcząt i chłopców w kategorii wiekowej 11-12 lat
 • Pierwsze trzy miejsca dla najszybszych dziewcząt i chłopców w kategorii wiekowej 13-14 latTOR OCR 100
 • Pierwsze trzy miejsca dla najszybszych kobiet i mężczyzn w kategorii OPEN
 • Pierwsze trzy miejsca dla najszybszych kobiet i mężczyzn w kategorii PROTOR OCR 100
 • Pierwsze trzy miejsca dla najszybszych kobiet i mężczyzn

2. Rozdanie nagród nastąpi zgodnie z harmonogramem zawartym w II punkcie niniejszego regulaminu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania we wszystkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie wydarzenia sportowego bez wcześniejszego powiadamiania Uczestników. Z ostateczną wersją regulaminu będzie można zapoznać się przed startem, w dniu zawodów.