Regulamin kategorii

Młodzieżowe Grupy Treningowe

edycja 2022

Oferta skierowana do dziecięcych i młodzieżowych grup treningowych (piłkarskich, pływackich, biegowych itp.). Wspólne pokonywanie przeszkód, wzajemna motywacja do działania, a jednocześnie wspaniała zabawa na świeżym powietrzu to idealny sposób na zacieśnianie więzów między członkami drużyny. Wprowadzając element rywalizacji dajemy trenerom możliwość urozmaicenia standardowego treningu i sprawdzenie postępów podopiecznych.

Zasady dotyczące pokonywania przeszkód kat. Młodzieżowe Grupy Treningowe

Ogólne zasady uczestnictwa w kategorii Młodzieżowe Grupy Treningowe

I. TRASA I ZASADY
 1. Trasa biegu to pętla o długości około 3 kilometrów.
 2. Na trasie znajdują się:
  • przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu
  • specjalnie przygotowane konstrukcje
 3. Każda fala startowa posiada limit uczestników wynoszący 20 grup.
 4. Drużyna startująca w kat. Bieg Drużyn Młodzieżowych musi składać się z pięciu dzieci w wieku 5-17 lat oraz jednej osoby dorosłej.
 5. Zawodnicy startują wspólnie i obowiązkowo pokonują około 3 kilometrową trasę.
 6. Podczas pokonywania przeszkód zawodnicy kategorii Bieg Rodzinny mogą pomagać sobie wzajemnie.
 7. Niedozwolone jest przyjmowanie przez Uczestnika pomocy z zewnątrz.
 8. Zawodnik, który nie zdoła pokonać przeszkody jest zobowiązany ustąpić miejsca innym.
 9. Zawodnicy mogą pomagać innym zawodnikom z innych drużyn, biorących udział w biegu.
 10. Sędzia udzieli instrukcji prawidłowego pokonania przeszkody przed podejściem zawodnika do jej pokonywania.
 11. Decyzje sędziego są ostateczne.
 12. Pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie.
 13. Cała drużyna musi przekroczyć linię mety w jednym czasie.
 14. Aby drużyna została sklasyfikowana, jeden z członków drużyny musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w czasie trwania biegu karane będzie dyskwalifikacją.
 15. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja.
 16. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 17. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.) karane będzie dyskwalifikacją.
 18. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
 19. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu.
 20. Podczas pokonywania trasy biegu, uczestnicy mogą pić i jeść pod warunkiem, że sami zaopatrzą się w napoje/ żele.
 21. Na trasie biegu obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania śmieci (opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy zostaje on natychmiastowo zdyskwalifikowany!
 22. Szczegółowy harmonogram startów poszczególnych kategorii znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 23. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 24. Ogólny regulamin uczestnictwa w biegu Biegun OCR znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info
 25. Wszystkich Uczestników biegu w kategorii MŁODZIEŻOWE GRUPY TRENINGOWE obowiązują niniejsze zasady.
II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
 1. Podczas trwania wydarzenia sportowego zarówno organizator jak i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.
 2. W przypadku braku dalszego luzowania obostrzeń organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o ponownym wprowadzeniu startów indywidualnych (pojedynczych grup treningowych)
 3. Maksymalna ilość osób przebywających w jednym czasie w hali namiotowej (biuro zawodów) to 50 osób.

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach obowiązujących Uczestników kategorii MŁODZIEŻOWYCH GRUP TRENINGOWYCH bez konieczności informowania Uczestników. Z ostateczną wersją będzie można zapoznać się w dniu zawodów, w biurze organizacyjnym.