Regulamin kategorii

Open

edycja 2023

Głównym celem tej kategorii jest upowszechnienie biegów terenowych z przeszkodami jako dyscypliny umożliwiającej szerszej grupie zawodników wykazaniem się i sprawdzeniem swoich możliwości. Jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy bieg, w którym to zawodnik decyduje ile przebiegnie. Ma do wyboru jedną, dwie lub trzy pętle co oznacza, że zawodnicy mogą pokonać od 5 do 15 km.  Na trasie usytuowaliśmy około 25+ przeszkód, które pokonywać można zarówno samemu jak i przy pomocy innych zawodników.

Zasady dotyczące pokonywania przeszkód kat. Open
Ogólne zasady uczestnictwa w kat. Open

 
I. TRASA I ZASADY
 1. Trasa biegu to pętla o długości około 5 kilometrów.
 2. Na trasie znajdują się:
  • przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu
  • specjalnie przygotowane konstrukcje
 3. Każda fala startowa posiada limit uczestników wynoszący 25 osob.
 4. Poszczególne fale startować będą w odstępie czasowym wynoszącym 10 minut.
 5. Każdy Uczestnik kategorii Open musi pokonać przynajmniej jedną pętlę trasy aby zostać sklasyfikowanym.
 6. Każdy Uczestnik kategorii Open może pokonać od jednej do trzech pętli trasy, w zależności od indywidualnej decyzji.
 7. Uczestnik, który podejmie decyzję o ukończeniu biegu po pokonaniu jednej pętli zbiega do strefy mety.
 8. Po zejściu do strefy mety nie ma możliwości zmiany decyzji i powrotu na trasę.
 9. Uczestnik, który podjął decyzję o rozpoczęciu kolejnego okrążenia, musi ukończyć je w całości aby zostać sklasyfikowanym.
 10. Zawodnik kategorii Open otrzymuje 1 opaskę, którą umieszcza na nadgarstku.
 11. Zawodnik kategorii Open ma 1 podejście do przeszkody, z tym że dla fali Open organizator dopuszcza możliwość wyznaczenia toru Slow Lane na wybranych przeszkodach konstrukcyjnych, do powtórnej próby pokonania przeszkody – jedno dodatkowe podejście torem Slow Lane.
 12. Za rozpoczęcie próby uważa się przekroczenie linii granicznej, bądź chwycenie obiema dłońmi elementów przeszkody.
 13. Pokonywanie przeszkody odbywa się od początku do końca na jednym jej torze. Niedozwolona jest zmiana toru podczas pokonywania przeszkody.
 14. Skuteczne pokonanie przeszkody zostaje zaliczone po poprawnym, samodzielnym pokonaniu konstrukcji zgodnie z zasadami zawartymi w RuleBook, bez działań uznanych za niedozwolone.
 15. Za brak pokonania przeszkody zawodnik Fal Open każdorazowo otrzymuje znacznik na opasce – oznaczenie wykonane przez sędziego markerem.
 16. Organizator wyznacza jedną wspólną pętlę karną zlokalizowaną tuż przed metą. Pętla to próba biegowa, siłowa, z obciążeniem, bez przeszkód konstrukcyjnych, o właściwie dobranej charakterystyce i czasie pokonania.
 17. Zawodnik za każdą niepokonaną przeszkodę na trasie biegu pokonuje pętlę karną.
 18. W przypadku konieczności pokonania pętli karnej kilkukrotnie, zawodnik może odpoczywać w strefie wyznaczonej w pobliżu startu pętli karnej.
 19. Zawodnik fali Open wykonujący więcej niż jeno okrążenie trasy Biegun OCR, wykonuje karę sumaryczną tuż przed zakończeniem rywalizacji, czyli po pokonaniu ostatniego okrążenia.
 20. Zawodnik może zrezygnować z pokonania pętli karnej w dowolnym momencie, o czym niezwłocznie poinformuje sędziego pętli. Wówczas zawodnikowi zostanie odcięta opaska. Zawodnik tym samym przechodzi na listę FOR FUN (poza klasyfikacją).
 21.  Zawodnik fali Open po nie pokonaniu przeszkody może zdecydować, czy chce odciąć opaskę i biec w formule „For Fun” (poza klasyfikacją) bez konieczności podchodzenia do kolejnych przeszkód i z pełną możliwością pomocy na dalszych przeszkodach, czy też chce zbierać znaczniki ewentualnych dalszych niepokonanych przeszkód.
 22. Niedozwolone jest przyjmowanie przez Uczestnika pomocy z zewnątrz w przypadku gdy nie decyduje się on na formułę „For Fun”.
 23. Decyzje sędziego są ostateczne.
 24. Pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie.
 25. Aby zostać sklasyfikowanym, zawodnik musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w czasie trwania biegu karane będzie dyskwalifikacją.
 26. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja, jednak brak jego zwrotu bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji skutkować będzie obciążeniem uczestnika opłatą zgodną z cennikiem firmy wykonującej pomiar czasu.
 27. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 28. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.) karane będzie dyskwalifikacją.
 29. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
 30. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i ukończenie
  w regulaminowym czasie. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wymaganym czasie nie będą sklasyfikowani.
 31. Uczestników kat. OPEN obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
 32. Po upływie limitu czasu Uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy, udania się bezpośrednio do strefy mety/ biura zawodów i nie podlega klasyfikacji.
 33. Podczas pokonywania trasy biegu, uczestnicy mogą pić i jeść pod warunkiem, że sami zaopatrzą się w napoje/ żele.
 34. Na trasie biegu obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania śmieci (opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy zostaje on natychmiastowo zdyskwalifikowany!
 35. Szczegółowy harmonogram startów poszczególnych kategorii znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 36. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 37. Ogólny regulamin uczestnictwa w wydarzeniach sportowych Biegun OCR znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info
 38. Wszystkich Uczestników wydarzeń sportowych w kategorii Open obowiązują niniejsze zasady.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach obowiązujących Uczestników kategorii Open, bez konieczności informowania Uczestników. Z ostateczną wersją będzie można zapoznać się w dniu zawodów, w biurze organizacyjnym.