Regulamin kategorii

Sztafeta drużyn

edycja 2021

Oferta skierowana głównie do firm. Wspólne pokonywanie przeszkód, wzajemna motywacja do działania, a jednocześnie wspaniała zabawa na świeżym powietrzu to idealny sposób na zacieśnianie więzów między współpracownikami oraz stworzenie idealnie zgranego zespołu! Każdy członek zespołu musi pokonać jedną pętlę trasy (ok. 4 km) oraz przeszkody wyznaczone przez organizatora.

Zasady dotyczące pokonywania przeszkód kat. Sztafeta drużyn

Ogólne zasady uczestnictwa w kat. Sztafeta drużyn

 
I. TRASA I ZASADY
 1. Trasa biegu to pętla o długości około 5 kilometrów.
 2. Na trasie znajdują się:
  • przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu
  • specjalnie przygotowane konstrukcje
 3. Zawodnicy pierwszej zmiany Sztafet startują wspólnie i obowiązkowo pokonują 5 kilometrową trasę.
 4. Drużyna składa się z 3 zawodników.
 5. Każdy zawodnik pokonuje pętlę raz.
 6. Zawodnicy kolejnych zmian mogą rozpocząć bieg dopiero po otrzymaniu pałki od poprzedniego zawodnika swojej drużyny.
 7. Przekazanie pałki sztafetowej odbywa się w wyznaczonej strefie zmian.
 8. Zawodnicy mogą pomagać innym zawodnikom.
 9. Sędzia udzieli instrukcji prawidłowego pokonania przeszkody przed podejściem zawodnika do jej pokonywania.
 10. Drużyna posiada pałkę z chipem do pomiaru czasu, z którą musi dobiec do mety aby zostać sklasyfikowanym.
 11. Czas drużyny zatrzymywany jest po dotarciu trzeciego zawodnika z drużyny.
 12. Ze względów sanitarnych, każda fala startowa posiada limit uczestników wynoszący 20 osób.
 13. Poszczególne fale startować będą w odstępie czasowym wynoszącym 10 minut.
 14. Niedozwolone jest przyjmowanie przez Uczestnika pomocy z zewnątrz.
 15. Uczestnik, który nie pokona przeszkody, może kontynuować bieg pod warunkiem wykonania kary wyznaczonej przez sędziego znajdującego się przy przeszkodzie.
 16. Decyzje sędziego są ostateczne.
 17. Pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie.
 18. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów (ignorowanie, wulgaryzmy, wyzwiska itp.) karane będzie dyskwalifikacją.
 19. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
 20. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu i ukończenie w regulaminowym czasie. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wymaganym czasie nie będą sklasyfikowani.
 21. Uczestników kat. SZTAFETA DRUŻYN obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.
 22. Po upływie limitu czasu Uczestnik zobowiązany jest do zejścia z trasy, udania się bezpośrednio do strefy mety/ biura zawodów i nie podlega klasyfikacji.
 23. Podczas pokonywania trasy biegu, uczestnicy mogą pić i jeść pod warunkiem, że sami zaopatrzą się w napoje/ żele.
 24. Na trasie biegu obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania śmieci (opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy zostaje on natychmiastowo zdyskwalifikowany!
 25. Szczegółowy harmonogram startów poszczególnych kategorii znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 26. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 27. Ogólny regulamin uczestnictwa w wydarzeniach sportowych Biegun OCR znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info
 28. Wszystkich Uczestników wydarzeń sportowych w kategorii SZTAFETA DRUŻYN obowiązują niniejsze zasady.
II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO
 1. Podczas trwania wydarzenia sportowego zarówno organizator jak i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.
 2. Liczba osób startujących w jednym czasie zostaje ograniczona do grup 20 osobowych. Starty odbywać się będą co 10 minut.
 3. W przypadku braku dalszego znoszenia obostrzeń organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o ponownym wprowadzeniu startów indywidualnych.
 4. Maksymalna liczba osób przebywających w jednym czasie w hali namiotowej (biuro zawodów) to 50 osób i może ona ulec zmianie, która będzie uzależniona od aktualnie obowiązujących procedur.
 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach obowiązujących Uczestników kategorii SZTAFETA DRUŻYN bez konieczności informowania Uczestników. Z ostateczną wersją będzie można zapoznać się w dniu zawodów, w biurze organizacyjnym.