RuleBook

1 lipca 2023

Przeszkody zostały przygotowane w taki sposób aby każdy miłośnik ruchu na świeżym powietrzu był w stanie sobie z nimi poradzić. Sprawdź co czeka Cię na trasie!
1. PĘTLA Z ŁAŃCUCHEM
Zawodnik przed startem pobiera łańcuch obciążeniowy i pokonuje początek trasy niosąc go. Łańcuch należy zrzucić w wyznaczonym miejscu. Obowiązuje podział obciążenia na damskie oraz męskie.
1. PĘTLA Z ŁAŃCUCHEM
2. MONKEY BAR
Zawodnik przedostaje się na drugą stronę konstrukcji za pomocą rąk. Początek przeszkody wyznacza pierwsza rurka oznaczona kolorem. Zawodnik rozpoczyna pokonywanie przeszkody chwytając pierwszą rurkę obiema rękoma i kończy chwytając ostatnią rurkę obiema rękoma. Niedozwolone jest chwytanie się elementów konstrukcyjnych, podpieranie się o elementy konstrukcyjne.
2. MONKEY BAR
3. WULKANIZATOR
Trasa usłana oponami. Zawodnik pokonuje trasę pomiędzy taśmami. Niedozwolone jest wychodzenie poza taśmy znaczeniowe.
3. WULKANIZATOR
4. SNAKE
Przeszkoda składa się z belek ułożonych skośnie do góry, jedna obok drugiej w odległości 50 cm od siebie i kolejnych ułożonych tak samo ale ukośnie do dołu. Zawodnik pokonuje przeszkodę przechodząc nad i pod belkami naprzemiennie. Niedozwolone jest podpieranie się na elementach konstrukcyjnych oraz dotykanie ziemi.
4. SNAKE
5. CZOŁGISTA
Zawodnik przeczołguje się pod zasiekami. Długość przejścia to ok. 20 metrów. Niedozwolone jest wstawanie w trakcie pokonywania przeszkody.
5. CZOŁGISTA
6. LENIWIEC
Zawodnik przechodzi po linie rozciągniętej poziomo do podłoża, przy użyciu rąk i nóg. Długość przejścia to około 15 metrów. Puszczenie liny przed dotarciem do brzegu równoznaczne jest z nie zaliczeniem przeszkody.
6. LENIWIEC
7. ŚCIANA NABIEGOWA
Przeszkoda wielokrotnego podejścia.
Przeszkodę stanowi kilkumetrowej wysokości ukośna ściana. Zadaniem zawodnika jest wejście na szczyt konstrukcji, a następnie zjazd w dół po pionowej rurze (zjazd strażacki).
7. ŚCIANA NABIEGOWA
8. SPAGHETTI
Zawodnik pokonuje przeszkodę z użyciem dwóch drewnianych tyczek wiszących na metalowych oczkach. Rozpoczyna od dwóch pierwszych oczek i kontynuuje przekładając tyczki aż do dzwonka. Po uderzeniu dzwonka dłonią, zawodnik odnosi tyczki na dwa pierwsze oczka.
8. SPAGHETTI
9. SLIDE
Zawodnik zjeżdża z wodnej ślizgawki.
9. SLIDE
10. WAHLIWA
Przeszkoda wielokrotnego podejścia.
Przeszkodę stanowi ruchoma ścianka o wysokości około 2 metrów. Zadaniem zawodnika jest przedostanie się górą na drugą stronę. Niedozwolone jest chwytanie bocznych krawędzi ściany.
10. WAHLIWA
11. KONG
Multirig złożony z kółek, rowekrów i innych elementów, które zawodnik pokonuje wyłącznie z użyciem rąk aż do uderzenia w dzwonek. Niedozwolone jest chwytanie elementów konstrukcji.
11. KONG
12. IRISH TABLE
Przeszkoda wielokrotnego podejścia.
Uczestnik pokonuje górą belkę usytuowaną na wysokości 2,2 metra. Niedozwolone jest korzystanie z elementów konstrukcyjnych, chwytanie krawędzi, przechodzenie pod przeszkodą.
12. IRISH TABLE
13. CHOMIK
Przeszkoda składa się ze szpulki i zamocowanych w niej poprzecznych rurek. Szpulka umocowana jest na stalowych szynach. Obracanie szpulki zawodnik rozpoczyna od oznaczonej kolorem rurki trzymając ją oburącz. Po wykonaniu pełnego obrotu kończy na oznaczonej rurce chwytając ją obiema rękami. Niedozwolone jest rozpoczęcie oraz zakończenie obracania szpulki jedną ręką.
13. CHOMIK
14. CUMA
Zawodnik wspina się po linie do wyznaczonej wysokości - około 6 metrów. Zaliczeniem przeszkody jest uderzenie dłonią dzwonka na górze. Niedozwolone jest zeskakiwanie z góry liny.
14. CUMA
15. SUWAK
Przeszkoda złożona z poziomo zawieszonych dźwigarów, z czego pierwszy jest pokonywany z użyciem nóg oraz rąk, drugi natomiast wyłącznie z użyciem rąk aż do dzwonka. Niedozwolone jest chwytanie elementów konstrukcyjnych przeszkody.
15. SUWAK
16. RÓWNOWAŻNIE
Przeszkoda wielokrotnego podejścia.
Konstrukcja składa się z belek, które należy pokonać przechodząc po nich bez dotykania podłoża. Niedozwolone jest podpieranie się na rękach (przechodzenie "na czworakach").
16. RÓWNOWAŻNIE
17. SLAM BALL CHALLEGNE
Zawodnik ma za zadanie unieść piłkę Slam Ball (50 kg - kula męska, 25 kg - kula damska) i ułożyć ją na półce. Następnie musi obejść konstrukcję żeby zdjąć piłkę z drugiej strony półki i wrócić z nią na linię startu.
17. SLAM BALL CHALLEGNE
18. STRAŻAK
Zawodnik wspina się po pionowej rurze zaopatrzonej w dodatkowe linki. Celem zadania jest wejście w górę do dzwonka. Dozwolone jest używanie rąk i nóg.
18. STRAŻAK
19. WILCZE DOŁY
Zawodnik pokonuje kolejne rowy oraz skarpy zgodnie z wyznaczoną trasą. Przeszkoda obowiązkowego przejścia. Niedozwolone jest opuszczanie wyznaczonej trasy, chwytanie i naciąganie taśm znaczeniowych.
19. WILCZE DOŁY
20. TIR DANCE
Zadaniem zawodnika jest przerzucenie dużej opony z linii wyznaczającej start do linii wyznaczającej metę, wykonując kolejne przerzucenia bez toczenia opony. Obowiązuje podział ciężaru na damskie i męskie.
20. TIR DANCE
21. MULTIRIG
Zawodnik rozpoczyna pokonywanie przeszkody z wyznaczonego miejsca używając rąk. Użycie nóg dozwolone jest jedynie na linach. Zakończeniem pokonywania przeszkody jest uderzenie dłonią dzwonka. Niedozwolone jest podpieranie się na ziemi, chwytanie elementów konstrukcyjnych oraz taśm, na których zawieszone są elementy przeszkody.
21. MULTIRIG
22. LOW RIG
Zawodnik pokonuje przeszkodę używając rąk i nóg. Przeszkodę uważa się za zaliczoną po uderzeniu dłonią dzwonka znajdującego się na końcu konstrukcji. Niedozwolone jest dotykanie ziemi (podparcie), chwytanie się elementów konstrukcyjnych oraz taśm, na których zawieszone są elementy przeszkody.
22. LOW RIG
23. LEŚNE COMBO
Przeszkodę stanowią ścianki "swing wall" oraz deska z dziurami. Zawodnik rozpoczyna pokonywanie przeszkody z belki startowej, poruszając się ponad ziemią do dzwonka znajdującego się na końcu konstrukcji. Niedozwolone jest chwytanie elementów konstrukcyjnych, chwytanie górnych i bocznych krawędzi ścianek.
23. LEŚNE COMBO
24. BIG SWING
Przelot na linie z jednego brzegu zbiornika wodnego na drugi. Jeżeli zawodnikowi nie uda się dolecieć na drugi brzeg, wychodzi z wody po siatce.
24. BIG SWING
25. ZEMSTA NEPTUNA
Przeszkodę należy pokonać przechodząc na drugą stronę z wykorzystaniem różnych elementów zawieszonych ok. 3,5 metra nad ziemią. Zawodnik rozpoczyna przed czerwonym znacznikiem na ukośnej cumie. Następnie należy wspiąć się do metalowej siatki, przejść pod nią nie dotykając ziemi i wspiąć się do kotwic. Po pokonaniu sekcji z kotwicami zawodnik może zatrzymać się na środkowej belce (lecz nie dłużej niż 30 sekund). Ostatnią sekcję zawodnik pokonuje po cumach i dodatkowych elementach. Przeszkodę uznaje się za pokonaną po uderzeniu dłonią dzwonka znajdującego się na końcu konstrukcji.
25. ZEMSTA NEPTUNA
26. WATERFALL
Przeszkoda wodna.
26. WATERFALL
27. FINAL CUT
Zadanie polega na przejściu z Low Rig do High Rig. Zawodnik początkowo może używać do przejścia rąk oraz nóg. W drugiej części (po oznaczeniu), zawodnik może używać wyłącznie rąk aż do dzwonka. Niedozwolone jest chwytanie elementów konstrukcyjnych, używanie nóg w drugiej sekcji przeszkody.
27. FINAL CUT