Regulamin wydarzenia

Biegun KIDS

edycja 2023

Zupełnie nowe kategorie dla dzieci, za którymi rodzice już nie nadążają 😉 

Biegun KIDS został stworzony z myślą o małych mistrzach Polskiego OCR. Specjalnie przygotowana trasa dla dzieci w grupach wiekowych 6-7, 8-9 i 10-12 lat pozwoli im na sprawdzenie swoich umiejętności podczas startu indywidualnego. 

Ogólne zasady dotyczące kategorii KIDS i JUNIOR

I. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA
  1. Trasa biegu to dystans 1,5 km.
  2. Na trasie znajdują się:
   • przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu
   • specjalnie przygotowane konstrukcje
  3. Starty odbywać się będą w dziesięcioosobowych falach startowych. Przedział czasowy startów poszczególnej kategorii wiekowej określony jest w harmonogramie wydarzenia.
  4. Zawodnicy zostaną przydzieleni do fal startowych według kolejności zgłoszeń.
  5. Szczegółowy harmonogram startów z podziałem na godziny startu zostanie udostępniony najpóźniej we wtorek przed wydarzeniem.
  6. Klasyfikacja dzieli się na damską i męską w zależności od wieku uczestników:
   – 6-7 lat
   – 8-9 lat
   – 10-12 lat
  7. Zawodnicy zostaną przydzieleni do kategorii startowych na podstawie roku urodzenia (wiek rocznikowy: 2023 – rok urodzenia = wiek rocznikowy).
  8. Zawodnicy KIDS zarówno dziewczęta jak i chłopcy, mają tylko 1 podejście do przeszkody.
  9. Za rozpoczęcie próby pokonania przeszkody uważa się przekroczenie linii granicznej, bądź chwycenie obiema dłońmi elementów przeszkody.
  10. Na końcu trasy biegu zlokalizowana jest Karna Pętla, którą zawodnik pokonuje w przypadku niepokonania przeszkody znajdującej się na trasie biegu (utrata opaski).
  11. Organizator wyznacza jedną wspólną Karną Pętlę, zlokalizowaną tuż przed metą. Pętla to próba biegowa, bez obciążenia, bez przeszkód konstrukcyjnych, o właściwie dobranej charakterystyce i czasie pokonania.
  12. W przypadku konieczności pokonania Karnej Pętli kilkukrotnie, zawodnik może odpoczywać w strefie wyznaczonej w pobliżu startu pętli karnej.
  13. Karną Pętlę wykonuje się tuż przed zakończeniem rywalizacji.
  14. Zawodnicy kategorii KIDS otrzymują po 3 opaski startowe.
  15. Niepokonanie przeszkody skutkuje odcięciem opaski. Każdorazowa utrata opaski skutkuje koniecznością pokonania odpowiedniej ilości karnych pętli (1 opaska = 1 karna pętla).
  16. W przypadku utraty ostatniej opaski zawodnik zostaje przeniesiony na listę zawodników DNC (poza klasyfikacją).
  17. Przeszkoda zakończona dzwonkiem zaliczona jest TYLKO w przypadku, gdy zawodnik wyraźnie uderzy dłonią w dzwonek, który wyda dźwięk.
  18. Podczas pokonywania przeszkód zawodnicy nie mogą pomagać sobie wzajemnie.
  19. Niedozwolone jest przyjmowanie przez Uczestnika pomocy z zewnątrz.
  20. Sędzia udzieli instrukcji prawidłowego pokonania przeszkody przed podejściem zawodnika do jej pokonywania.
  21. Decyzje sędziego są ostateczne.
  22. Pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie.
  23. Aby Uczestnik został sklasyfikowany, musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w czasie trwania biegu karane będzie dyskwalifikacją.
  24. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja, jednak brak jego zwrotu bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji skutkować będzie obciążeniem uczestnika opłatą zgodną z cennikiem firmy wykonującej pomiar czasu.
  25. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani.
  26. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów karane będzie dyskwalifikacją.
  27. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
  28. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu oraz samodzielne pokonanie wszystkich przeszkód.
  29. Na trasie biegu obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania śmieci (opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy zostaje on natychmiastowo zdyskwalifikowany!
  30. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduje się na stronie internetowej https://www.biegunocr.pl/cennik-edycje-2023/ 
  31. Ogólny regulamin uczestnictwa w biegu Biegun OCR znajduje się na stronie internetowej www.biegunocr.pl
  32. Wszystkich Uczestników kategorii KIDS obowiązują niniejsze zasady.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania we wszystkich kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie wydarzenia sportowego bez wcześniejszego powiadamiania uczestników. Z ostateczną wersją regulaminu będzie można zapoznać się przed startem, w dniu zawodów.
 3. Pobranie pakietu startowego w dniu wydarzenia oznacza, że Zawodnik zapoznał się z treścią regulaminu ogólnego oraz treścią załącznika dotyczącego zasad pokonywania przeszkód i uczestnictwa w kategorii KIDS, zgadza się z jego postanowieniami i zobowiązuje się do jego przestrzegania.