Regulamin wydarzenia

BIEGUN OCR
Mistrzostwa Polski
w Biegach Przeszkodowych
JUNIORÓW

edycja 2022

Zasady dotyczące uczestnictwa w wydarzeniu sportowym Biegun OCR – Mistrzostwa Polski w Biegach Przeszkodowych Juniorów

 1. Trasa biegu to dystans 3 km.
 2. Na trasie znajdują się:
  • przeszkody naturalne podyktowane uwarunkowaniem terenu
  • specjalnie przygotowane konstrukcje
 3. Starty odbywać się będą w dziesięcioosobowych falach startowych co dziesięć minut. Przedział czasowy startów poszczególnej kategorii wiekowej określony jest w harmonogramie wydarzenia.
 4. Zawodnicy zostaną przydzieleni do fal startowych według kolejności zgłoszeń.
 5. Szczegółowy harmonogram startów z podziałem na godziny startu zostanie udostępniony najpóźniej we wtorek przed wydarzeniem.
 6. Klasyfikacja dzieli się na damską i męską w zależności od wieku uczestników:
  – 12-13 lat
  – 14-15 lat
  – 16-17 lat
  – 18-19 lat
 7. Zawodnicy zostaną przydzieleni do kategorii startowych na podstawie roku urodzenia (wiek rocznikowy: 2022 – rok urodzenia = wiek rocznikowy).
 8. Aby zostać sklasyfikowanym, Uczestnicy muszą pokonać każdą przeszkodę lub wykonać zadanie zastępcze.
 9. Zawodnik musi podjąć przynajmniej jedną próbę pokonania przeszkody.
 10. W przypadku podjęcia jednej, nieudanej próby pokonania przeszkody, Uczestnik może podjąć drugą próbę. W przypadku podjęcia dwóch nieudanych prób, wykonuje zadanie zastępcze w postaci 15 burpee’s. 
 11. Podczas pokonywania przeszkód zawodnicy nie mogą pomagać sobie wzajemnie.
 12. Niedozwolone jest przyjmowanie przez Uczestnika pomocy z zewnątrz.
 13. Sędzia udzieli instrukcji prawidłowego pokonania przeszkody przed podejściem zawodnika do jej pokonywania.
 14. Decyzje sędziego są ostateczne.
 15. Pomiar czasu odbywać się będzie elektronicznie.
 16. Aby Uczestnik został sklasyfikowany, musi posiadać przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w czasie trwania biegu karane będzie dyskwalifikacją.
 17. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobierana kaucja.
 18. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu biegu zostaną zdyskwalifikowani.
 19. Niesportowe zachowanie w stosunku do innych zawodników (uniemożliwianie przejścia przeszkody, przeszkadzanie podczas przechodzenia przeszkody itp.) oraz sędziów karane będzie dyskwalifikacją.
 20. Na trasie będą znajdowały się nieoznakowane i oznakowane punkty kontrolne zabezpieczane przez sędziów technicznych.
 21. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie biegu.
 22. Na trasie biegu obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania śmieci (opakowania po odżywkach oraz wszelkie śmieci zawodnik zabiera ze sobą na metę). W przypadku przyłapania zawodnika na zaśmiecaniu trasy zostaje on natychmiastowo zdyskwalifikowany!
 23. Szczegółowy cennik pakietów startowych znajduje się na stronie internetowej www.biegun.info.
 24. Ogólny regulamin uczestnictwa w biegu Biegun OCR znajduje się na stronie internetowej www.biegunocr.pl
 25. Wszystkich Uczestników Mistrzostw Polski w Biegach Przeszkodowych Juniorów obowiązują niniejsze zasady.
 

 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zasadach obowiązujących Uczestników Mistrzostw Polski w Biegach Przeszkodowych Juniorów bez konieczności informowania Uczestników. Z ostateczną wersją będzie można zapoznać się w dniu zawodów, w biurze organizacyjnym.